• Turex larvskydd är en mikrobiologisk produkt som består av bakterien Bacillus thuringiensis. (klostra.se)
 • I sortimentet finns nu även Turex LARVskydd, en produkt med bakterien Bacillus thuringiensis som används för bekämpning av fjärilslarver. (odla.nu)
 • Larvskydd består av bakterien Bacillus thuringiensis och angriper både små och stora fjärilslarver. (wexthuset.com)
 • Om larverna ändå skulle härja finns ett effektivt biologiskt medel, Turex , som består av bakterien Bacillus thuringiensis . (wexthuset.com)
 • Till stor hjälp vid bekämpning av fjärilslarver är bakterien Bacillus thuringiensis var. (svenskros.se)
 • Transgena aspar producerar under hela sin livstid samma insektsgift som bakterien bacillus thuringiensis (Bt). (tidningensyre.se)
 • Bacillus thuringiensis israelensis är en grupp av bakterier som används som bekämpningsmedel mot bl a mygg. (wikipedia.org)
 • Den aktiva beståndsdelen är Bacillus thuringiensis israelensis AM65-52 som också kallas for Bti. (docplayer.se)
 • I större fontäner, kan du behandla vattnet med antingen Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) eller Methoprene. (velvetsteamroller.com)
 • Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi ancaman denggi termasuk kawalan biologi menggunakan semburan Bacillus thuringiensis israelensis (sejenis bakteria) untuk membunuh larva nyamuk. (blogspot.com)
 • Vectobac G är bekämpningsmedlet som innehåller BTI (Bacillus thuringiensis subspecies israelensis), en biologiskt organism som attackerar magtarmkanalen hos myggen när de befinner sig i sitt larvstadie. (wordpress.com)
 • Bacillus Thuringiensis, eller Bt, är en bakterie spridd över hela världen. (wikipedia.org)
 • Om de exempelvis skall skapa en majsanläggning som producerar ett visst bekämpningsmedel, så tar den en bakterie som heter BT för "Bacillus thuringiensis" och ändrar det så det blir mer giftigt samt skapar miljontals kopior av genen. (mynewsdesk.com)
 • Bacillus anthracis är en sporbildande grampositiv bakterie . (wikipedia.org)
 • Robert Koch visade år 1876 att den bakterie som orsakar mjältbrand är Bacillus anthracis . (wikipedia.org)
 • Tidigare har forskare nämligen hittat en naturligt förekommande bakterie, Bacillus thuringiensis , som producerar ett speciellt protein som kan ta död på parasiterna utan att skada hästen. (equinfo.se)
 • Så vad gör jag, jo jag spanar, plockar de första larverna, och när de blir för många behandlar jag plantorna med en bakterie, Bacillus thuringiensis var. (blogspot.com)
 • Turex Bacillus thringiensis kurstaki/aizawai är en biologisk produkt som innehåller 50% av en naturligt förekommande bakterie, effektiv mot ett stort antal fjärilslarver. (biobasiq.se)
 • Detta var slutsatsen från en grupp forskare från Pakistan, Tyskland och USA som studerade hälsotillståndet för jordbrukare som odlar transgen bomull med Bt-genen erhållen från DNA från jordbakterien Bacillus thuringiensis. (myersmobileservices.com)
 • Organismen Bacillus anthracis är nära förknippad med bakteriologins utveckling och Louis Pasteur, både vad gäller basen för Koch´s postulat och principerna för vaccinologi. (folkhalsomyndigheten.se)
 • B. Thuringiensis livscykel delas upp i två faser, en vegetativ fas och en sporbildande fas. (wikipedia.org)
 • Bacillus anthracis livscykel består av alternering mellan två stadier, ett fortplantningsstadium och ett sporstadium. (wikipedia.org)
 • [ 6 ] Det är dock oklart om Bacillus anthracis kan genomföra en hel livscykel, från spor till fortplantningsstadium, utanför en värdorganism. (wikipedia.org)
 • [ 5 ] Bacillus anthracis orsakar sjukdomen mjältbrand , som förekommer till största delen hos djur (idisslare) [ 6 ] men även hos människor. (wikipedia.org)
 • Bakterien som orsakat sjukdomen och den han lyckades isolera döpte han till Bacillus Sotto. (wikipedia.org)
 • Saknas en eller båda av plasmiderna i Bacillus anthracis blir bakterien mindre virulent eller saknar helt förmågan att smitta en värdorganism. (wikipedia.org)
 • B. anthracis , B. cereus , B. mycoides , B. pseudomycoides , B. thuringiensis och B. weihenstephanensis . (wikipedia.org)