• Bacillaceae är en familj (biologi) av grampositiva, heterotrofa stavformade bakterier som kan producera endosporer. (wikipedia.org)