• Vissa arter inom Babesia kan spridas från djur till människor via fästingbett och orsaka en zoonos. (wikipedia.org)
 • Det finns idag många kända arter av Babesia och den första Babesia-parasiten upptäcktes år 1888 av patologen Victor Babeș. (wikipedia.org)
 • Det finns över tvåhundra olika arter av Babesia och de vanligaste förekommande är Babesia microti, Babesia divergens, Babesia duncani, Babesia bigemina, Babesia bovis och Babesia burgdorferi. (wikipedia.org)
 • Två av de tre Babesia-arter som hittades har tidigare inte setts i Sverige. (slu.se)
 • Det finns ca 100 olika arter av Babesia i världen, men känd för att orsaka babesios hos nötkreatur i Sverige är bara B. divergens . (slu.se)
 • Många Babesia -arter är också zoonoser, vilket innebär att de kan överföras mellan djur och människa. (slu.se)
 • Det finns över 100 olika arter av Babesia. (qi-niken.se)
 • Sju av de drygt 100 Babesia -arter, som finns beskrivna, kan infektera människa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Artbestämning av Babesia i humana prov med mikroskopi är svår på grund av polymorfism hos vissa arter. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Sjukdomsförloppet varierar beroende på vilken art av Babesia som orsakar den, och den är vanligast hos boskap och sällskapsdjur, även om vissa former kan infektera människor Det finns hundratals olika djur som agerar värd för Babesia och som drabbas av babesios, men endast ett fåtal av dessa är värd för de arter som via vektorer kan föras över till människor. (wikipedia.org)
 • Babesia microti, Babesia divergens och Babesia duncani är de arter som vanligtvis orsakar babesios hos människor. (wikipedia.org)
 • De babesiaparasiter som har upptäckts hos människan är Babesia microti, Babesia divergens och Babesia duncani. (wikipedia.org)
 • I Europa är det vanligast att drabbas av Babesia divergens och i USA är Babesia microti mest förekommande. (wikipedia.org)
 • hos boskapsdjur förekommer oftast Babesia bovis, Babesia bigemina och Babesia divergens. (wikipedia.org)
 • De flesta fall av human babesios i Nordamerika har orsakats av fästingarten Ixodes scapularis som är vektor för Babesia microti och i Europa har det främst varit fästingarten Ixodes ricinus som är vektor för Babesia divergens som står för human babesios. (wikipedia.org)
 • Tidigare var B. divergens och B. microti mest kända för att orsaka babesios hos människa, men nu har det visat sig att B. venatorum låg bakom ett stort utbrott Kina, liksom fall i Danmark, Norge, Finland och Tyskland. (slu.se)
 • De flesta humana fall orsakas av B. microti (parasit hos gnagare) eller B. divergens (parasit hos boskap). (folkhalsomyndigheten.se)
 • I Europa orsakas infektioner av B. divergens och det är i stort sett bara personer som saknar fungerande mjälte som drabbas, medan de flesta sjukdomsfall i USA orsakas av B. microti , oberoende av mjältstatus. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Medan man fann att Babesia orsakade babesios hos boskap redan under sent 1800-tal är det första väl dokumenterade fallet av human babesios daterat till 1956, i dåvarande Jugoslavien. (wikipedia.org)
 • Sjukdomen babesios, traditionellt kallad blodhalning eller sommarsjuka när den drabbar nötkreatur, orsakas av en fästingburen, encellig parasit tillhörande släktet Babesia . (slu.se)
 • Babesia är en fästingburen bakterie som kan orsaka babesios och patogener som attackerar röda blodkroppar. (qi-niken.se)
 • Vid klinisk misstanke om en akut Babesia-infektion kan mikroskopi och/eller PCR rekommenderas. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Babesia behöver två värdar för att fullfölja sin livscykel, fästingar av släktet Ixodes, som vektor, som i sin tur för över parasiten till ett ryggradsdjurs röda blodceller. (wikipedia.org)