• Förekomsten av M bovis -infektioner i svenska nötkreatursbesättningar är fortfarande lägre än i många andra europeiska länder, men rapporter från veterinärer tyder på att den ökar. (sva.se)
  • Vissa arter inom Babesia kan spridas från djur till människor via fästingbett och orsaka en zoonos. (wikipedia.org)
  • Hur länge djur är infekterade respektive har mätbara antikroppar mot M bovis kommer att undersökas, jämte effekter på djurhälsa och vilka skötselfaktorer som kan kopplas till ökad risk för infektion. (sva.se)