• Då rekommenderades regionerna att använda Kymriah för behandling av barn och unga vuxna med akut lymfatisk B-cellsleukemi. (lakemedelsvarlden.se)
  • NT-rådet rekommenderar idag regionerna att använda CAR T-cellsbehandlingen Kymriah hos barn och unga vuxna med akut lymfatisk B-cellsleukemi som inte svarat på annan behandling eller som fått återfall i cancersjukdomen. (sitevision.se)
  • Barncancercentrum vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har kvalificerat sig för att ge avancerad CAR-T-behandling till barn med akut lymfatisk B-cellsleukemi. (neuro.se)
  • Detta genom att rekommendera att Yescarta (axicabtagene ciloleucel) kan användas för behandling av vuxna patienter med två former av lymfkörtelcancer - diffust storcelligt B-cellslymfom och primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom. (lakemedelsvarlden.se)
  • Kymriah har även marknadsgodkännande för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). (sitevision.se)
  • Majoriteten har avancerad sjukdom med B-symtom (feber, svettningar och viktnedgång), ibland med paraneoplastiska fenomen såsom eosinofili eller klåda. (cancercentrum.se)