• Du bör inte använda denna spiral om du har onormal vaginal blödning, en bäckeninfektion, vissa andra problem med livmodern eller livmoderhalsen, eller om du har bröstcancer eller livmodercancer, leversjukdom eller levertumör eller ett svagt immunförsvar. (medikament.se)