• Symfyseotomi (av grekiska symfysis, blygdfogen, och tome, snitt), är en äldre form av förlossningsoperation, varvid vid vissa former av bäckenförträngning blygdfogen (symphysis pubis) genomskärs och fostrets utdragning naturliga vägen genom den sålunda klaffande bäckenkanalen möjliggörs. (wikipedia.org)