• Denna modell av ett kvinnligt bäcken i 6 delar i naturlig storlek ger detaljerad information om topografi av ben, ledband, kärl, nerver, bäckenbottenmuskler och kvinnliga genitala organ. (medicalfitness.se)
 • I Solna rinner bäcken in vid T-banebron och flyter sedan långsamt genom dalgångens flacka gräsmark i Västerjärva och Överjärva. (solna.se)
 • Här har projekt genomförts med att återmeandra bäcken, skapa en mindre våtmark samt plantera kantzoner med träd och buskar. (solna.se)
 • Tänk dig att sitta mitt i naturen och lyssna till det klara och lugna porlandet från bäcken. (vattumannen.se)
 • Hej, Jag har börjat få ont i musklerna vid övre bäcken, framförallt vänster sida. (jogg.se)
 • Jag känner mig som bäst i ett tillstånd av stabilitet, då har jag kontakt med rot, bäcken och mage. (yogobe.com)
 • Sommaren 2018 upphävde regeringen vägplanen för väg 161 Bäcken-Rotviksbro och återlämnade den till Trafikverket för ny handläggning. (trafikverket.se)
 • I 8 år hade Bäcken denna bana och här lades grunden till den fina ungdomsverksamheten som hade varit, är och kommer att vara föreningens kännetecken. (svenskalag.se)
 • Om vi alla bara ser positivt på saker och ting och hjälps åt med uppgifterna skall vi klara av att göra Bäcken HC till en framgångsrik förening - en förening dit ungdomar och föräldrar gärna söker sig för gemenskap och för att utöva ishockey. (svenskalag.se)
 • Jag har behandlat många med smärta i ländryggen där jag hittar snedställningar/fysiska blockeringar i bäcken eller högre upp i ryggen. (stockholmsosteopat.se)
 • Kanadensiske backen Stefan Elliott har skrivit på för Pittsburgh Penguins, som Jönköpings-Posten var först med att rapportera. (jnytt.se)
 • Detsamma gäller backen Wilhelm Westlund som är tillbaka efter en tuff handledsskada som har gjort att han inte har kunnat spela sedan slutet av november. (nt.se)
 • Här får du mina helhetsknep för att komma tillbaka till eller förbättra en känsla av grund och ro i kroppen kopplat till bäcken och mage! (yogobe.com)
 • Backen satte 1-1 i den första perioden med ett skott från nära håll efter en frislagsvariant. (unt.se)
 • Välkommen till ett nytt inspirationstema i YOGAMOM365 där vi fokuserar på bäcken och mage. (yogobe.com)