• Tillståndet kan delas in i tre olika typer: prerenal, renal och postrenal azotemi. (wikipedia.org)
  • Prerenal azotemi kan bland annat orsakas av nedsatt blodflöde till njurarna. (wikipedia.org)
  • Parallell bestämning av urin och kreatinin görs för att skilja mellan prerenal och postrenal azotemi, lagligt bamalite billiga. (apotekvarer-sverige.life)
  • Hundar som uppvisar svår hypovolemi, dehydrering, prerenal azotemi och otillräcklig vävnadsperfusion (även känd som "Addisonkris") ska rehydreras med intravenös vätskebehandling (koksaltlösning) före behandling med läkemedlet. (vetxed.com)
  • Postrenal azotemi kallas det tillstånd då urinflödet hindras av till exempel en tumör eller njursten. (wikipedia.org)
  • Hindrande av urinledaren orsakar postrenal azotemi och hydronefros,och spasmer i urinvägarna, airomir pris apoteket göteborg . (speakeasypress.com)
  • Observera att colchicin är kontraindicerat i närvaro av njursvikt med azotemi, hjärtsvikt, magsår och graviditet, on-line axyven göteborg. (apotekvarer-sverige.life)