• De flesta används på grund av toxicitet och andra faktorer inte för systemisk behandling av invasiva svampinfektioner, men används i salvor och krämer, i synnerhet azoler. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Medel mot svampinfektioner Antibiotika och cortisoner är läkemedel som har effekt mot svampinfektioner, dock fungerar i de flesta fall olika sorters Azoler utmärkt och är mindre skadliga för hud och kropp. (neoce.se)
  • Förekomst av isolat resistenta mot azoler gör att behandlingsmöjligheterna ibland kan vara begränsade. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Azoler verkar genom att hämma enzymer som, receptfritt betatopic säljes. (apotekvarer-sverige.life)
  • Azoler är medel som verksamt hämmar tillväxen av enzymer som svampinfektionen behöver för att reproducera sina celler. (neoce.se)