• Azoföreningar kallas i den organiska kemin en klass av föreningar, som utmärks av att de innehåller den funktionella gruppen - N = N -, två dubbelbundna kväveatomer . (wikipedia.org)