• Hon fick också immundämpande behandling med kortison och cellgiftet azatioprin. (fof.se)
  • Studier av den vanligaste trippelbehandlingen med kortikosteroider, azatioprin och N-acetylcystein har i kliniska studier visat sig till och med öka mortalitetet och sjukdomsprogress. (wikipedia.org)
  • Azatioprin har däremot en vetenskapligt grundad god effekt vid behandling av Crohn. (alltomibd.se)
  • De använde tumörvävnad från 37 patienter med skivepitelcancer, varav många hade behandlats med azatioprin. (lakemedelsvarlden.se)
  • Forskarna undersökte mönstret av mutationer i tumörcellerna och fann en ny mutationsprofil som fanns i tumörer just hos patienter som fått azatioprin. (lakemedelsvarlden.se)
  • Forskarna bakom den nya studien framhåller att deras resultat understryker hur viktigt det är att informera patienter som får azatioprin om att de ska skydda sig mot solen eftersom detta även förebygger hudcancer. (lakemedelsvarlden.se)
  • Min läkare vill nu att jag idag börjar med azatioprin 50 mg och samtidigt fortsätta med mina gamla mediciner. (alltomibd.se)
  • Genetiska studier visade att läkemedlet azatioprin kan bidra till utvecklingen av hudcancern skivepitelcancer. (lakemedelsvarlden.se)
  • Forskare i Storbritannien har identifierat ett tydligt samband mellan behandling med azatioprin och den vanliga hudcancerformen skivepitelcancer. (lakemedelsvarlden.se)
  • Det immundämpande läkemedlet azatioprin används mot flera olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, bland andra inflammatorisk tarmsjukdom och reumatologiska sjukdomar. (lakemedelsvarlden.se)
  • Läkemedlet azatioprin, som används mot inflammatoriska tarmsjukdomar, verkar i kroppen genom att aktiveras av enzymet glutationtransferas, astelin recept apotek. (apotekvarersverige.life)