• Axinella vaceleti är en svampdjursart som beskrevs av Pansini 1984. (wikipedia.org)
  • Axinella copiosa är en svampdjursart som beskrevs av Thiele 1898. (wikipedia.org)