• Den kanadensiska författarinnan Lise Bourbeau har under många års forskningsarbete i mänskligt beteende, identifierat fem sår från barndomen som påverkar oss genom hela livet: Övergivenhet, Avvisning, Svek, Förödmjukelse och Orättvisa. (issuu.com)
  • Hon visar här att alla våra fysiska, känslomässiga och mentala problem har sin grund i någon av följande upplevelser: avvisning, övergivenhet, förödmjukelse, svek eller orättvisa. (bokborsen.se)
  • Nu sitter jag och min man här med en afghansk flyktingpojke boende hos oss och som har utvisningsbeslut men förlängd tid för avvisning på grund av ett verkställighetshinder som ännu ej hunnit utredas. (socialpolitik.com)
  • Nu kommer även barn att kunna tas i förvar i väntan på avvisning och polisen kommer kunna placera personer i häkte. (fria.nu)
  • Ett exempel jag tog upp i utkastet till artikeln var avvisning av personer som fått avslag på sin asylansökan. (motpol.nu)