• Aviärt Avulavirus typ 1 (AAvv-1), tidigare benämt Paramyxovirus typ 1 (PMV-1), vilket orsakar newcastlesjuka, förekommer i de flesta länder i världen. (sva.se)
  • Sjukdomen orsakas av Aviärt Avulavirus typ ett (AAvV-1) som tidigare benämndes Paramyxovirus typ 1 (PMV-1). (sva.se)
  • Det virus som orsakar ND är aviärt avulavirus 1 (AAvV-1) vilket tidigare benämndes aviärt paramyxovirus typ 1 (APMV-1). (sva.se)