• Exempelvis kan man söka efter andra ord för avsikt samt även hur man stavar till avsikt. (synonymerna.se)
 • Andra sätt kan vara att söka efter definitionen av avsikt eller en mer djupgående förklaring av avsikt egentligen betyder och innebär. (synonymerna.se)
 • Varför registrera dig på en app där du kan flirta och hitta en partner när du egentligen inte har någon avsikt att lära känna den personen personligen? (utforskasinnet.se)
 • Andra sätt att lära sig mer kring vad avsikt betyder kan vara att göra slagningar på särskilda nyckelord relaterat till avsikt. (synonymerna.se)
 • Ett annat sätt som man även kan utnyttja för att hitta synonymer till avsikt är att leta efter antonymer till avsikt, för att sedan göra eftersökningar på dessa antonymers synonymord. (synonymerna.se)
 • Jag har för avsikt att resa till Sverige med min hund. (evira.fi)
 • Jan Myrdal gjorde sak, i Ord & avsikt (1986), av att A. Gunnar Bergmans verk makulerats och rensats ut från svenska bibliotek och enbart kunde läsas på Kungliga biblioteket. (wikipedia.org)
 • Den påstådda intrångsgörarens avsikt att uppnå detta resultat? (europa.eu)
 • Det här är visningar som är ett direkt resultat av användarens avsikt. (google.com)
 • Om du har för avsikt att arbeta som självständig näringsidkare eller yrkesutövare i Finland behöver du ett uppehållstillstånd för företagare som har beviljats av Finland. (migri.fi)
 • Har du för avsikt att investera i kryptovaluta i framtiden? (metro.se)
 • Men som exempel är avsikt synonymt med både motiv och ändamål , beroende på i vilket sammanhang orden används så klart. (synonymerna.se)
 • Sökvolymen för avsikt är ca. 880 antal sök per månad. (synonymerna.se)
 • Roliga citat om kärlek Daterar utan avsikt att gifta sig citat du gifter dig med en person bör du först. (alter-side.com)
 • Vit makt-miljön bedöms sakna både direkt avsikt och förmåga att agera mot det demokratiska systemets grundläggande funktioner, men personer inom miljön ägnar sig också åt otillåten påverkan och bedöms utgöra ett hot mot enskilda personer, ibland genom brott med hatmotiv. (lagen.nu)
 • 2:8, 9, 15 ) Det var alltså Guds avsikt att människorna skulle få barn, utbreda paradiset över hela jorden och ta vård om djuren. (jw.org)