• Symtomgivande WPW-syndrom bör abladeras, annars samma som vid AVNRT. (janusinfo.se)
  • Vid EKG-registrering kan man se olika förändringar bl a sk preexcitation med dolt och overt WPW samt AVNRT (AV-nodal reentry-takykardi). (doktorn.com)
  • AVNRT, AV-nodal återkopplingstakykardi, kännetecknas av en regelbunden smal QRS-takykardi där man vid oesophagusregistrering ser en kort RP-tid (vanligen mindre än 70 ms). Hjärtfrekvensen varierar vanligen mellan 150-220 slag per minut. (arytmicenter.se)
  • Ortodrom takykardi vid WPW - Hjärtfrekvens inom samma intervall som vid AVNRT. (rjl.se)
  • Tänkbara orsaker är 2:1-blockerat FFL, FF, AVNRT, ektopisk förmakstakykardi och ortodrom WPW. (medicinskapm.se)
  • Upp till 20% av patienterna utvecklar supraventrikulära takykardier (oftast förmaksflimmer men även AVNRT och WPW har beskrivits. (ekg.nu)