• Avlövningsmedel kallas de kemikalier som sprutas eller på annat sätt appliceras på växter och som gör att växtens blad faller av. (wikipedia.org)
 • Agent Orange (engelska) kallas ett avlövningsmedel som bland annat användes av USA 1961-1971 i Vietnamkriget för att göra vegetationen glesare och på så sätt komma åt gömda gerillaförband (Viet Cong) och nordvietnamesiska trupper, samt begränsa tillgången till ätbara växter i krigsområdena. (unionpedia.org)
 • Dow Chemical var leverantör av napalm till USA:s krigföring under Vietnamkriget och låg också bakom det avlövningsmedel som kallas Agent orange, som orsakade enorma skador inte minst på ofödda barn när gravida kvinnor fick i sig det. (blogspot.com)
 • Ekologisk bomull odlas utan användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller avlövningsmedel. (laplandecostore.se)
 • Bomull växer ibland med herbicider som växtskyddsmedel som även används i kemiska avlövningsmedel för att underlätta mekanisk bomullsskörd, vilket skadar både miljön och människors hälsa. (nyttadesign.se)
 • Herbicider eller ogräsmedel är växtdödande medel och avlövningsmedel såsom Agent Orange , Hormoslyr , Klorex 55 och Roundup . (wikipedia.org)
 • I praktisk växtodling utnyttjar människan för reglering av växternas utveckling flera syntetiska substanser med växthormonliknande verkan: ogräsutrotnings- och avlövningsmedel av auxintyp (klorerade fenoxiättiksyror som 2,4-D och 2,4,5-T, som ingår i Hormoslyr), besylademin, som ger cytikiniverkan, samt etylen, vilken används för att reglera mogningshastigheten hos lagrad frukt. (wikipedia.org)
 • Agent Orange är ett exempel på avlövningsmedel. (wikipedia.org)
 • Man jämför nu Glyfosat med DDT, PCB och Monsantos storsäljare under Vietnamkriget - agent Orange - som USA använde som avlövningsmedel i de vietnamesiska skogarna. (annikadahlqvist.com)
 • På 60-talet stod Monsanto i spetsen för detta missbruk av naturvetenskapen då man utvecklade ett avlövningsmedel, det beryktade "Agent Orange", som spreds med en armada av flygplan och i enorm omfattning i Vietnam och som resulterade i ett stort mänskligt lidande, inte minst genom de fosterskador som fortfarande visar sig hos den Vietnamesiska befolkningen. (anthropocene.live)
 • Att man använder alternativlösningar till farliga avlövningsmedel eller så handplockas bomullen vid mer småskalig produktion. (ekoklader.se)
 • Färgerna är giftfria och bomullen är fri från insektsmedel och avlövningsmedel, och är handplockad. (knyt-an.se)