• Under häckningstid återfinns den i periodvis översvämmade mangroveträsk med Avicennia marina, som den på ett unikt sätt vadar igenom i jakt på insekter och frön. (wikipedia.org)