• Exempel på avhumanisering kan ofta ses i propaganda i krig , då motståndaren framställs som ohyra , parasit eller smittbärare som är både farlig och ovärdig att existera. (wikipedia.org)
  • Tortyr handlar om avhumanisering. (mikaelwiehe.se)
  • Jag försöker ringa in vad denna tokhyllade bok handlar om och skriver ord som avhumanisering, utradering, osynlighet och identitetens tillfälliga skal. (fib.se)
  • Det här menar Niklas Alterfalk som är forskare och har skrivit boken Avslagsmaskinen - Byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring. (tv4play.se)
  • Debatten kring de unga som åker till Syrien har dominerats av demonisering och avhumanisering av svenska muslimska ungdomar. (dagensarena.se)
  • Kort därefter kallades Ekman, vars åsiktfacit knappast kan klassas som ont borgerligt blått, för dåre av vänsterdebattörer som ansåg att hennes åsikter leder till förtryck, avhumanisering och utrensning. (dagenssamhalle.se)
  • Avhumanisering avser vanligtvis en propagandametod och en psykologisk process som syftar till att omdefiniera, isolera och degradera en eller flera människor till ett mer angreppsvänligt element, så som ett djur eller ett känslolöst och oförstående föremål. (wikipedia.org)
  • Utgångspunkten är biologi och "avhumanisering av naturen" gärna med motivet DJUR. (konstepidemin.se)