• kommissionens f rordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export f r tervinning av visst avfall som f rtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och r dets f rordning (EG) nr 1013/2006 till vissa l nder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gr ns verskridande transporter av avfall, i lydelsen enligt kommissionens f rordning (EU) nr 519/2013. (notisum.se)
 • 6 I denna f rordning avses med handlare: den som yrkesm ssigt k per och s ljer avfall, och m klare: den som yrkesm ssigt f rmedlar avfall f r tervinning eller bortskaffande. (notisum.se)
 • Broms Renh llning AB r ett renh llningsbolag som hanterar avfall och tervinning. (sigbritt.se)
 • Rambo AB erbjuder tj nster f r omh ndertagande av avfall och tervinning inklusive containrar och andra beh llare f r avfall. (sigbritt.se)
 • Fortum Recycling and Waste erbjuder tj nster inom material- och avfallshantering, tervinning och milj konstruktion. (vakanser.se)
 • F retagets verksamhetsid r att erbjuda transport och hanteringstj nster inom milj och tervinning i form av tagande i Avesta Kommun med omnejd. (sigbritt.se)
 • M let r att deras initiativ ska ge en f rb ttrad avfallshantering sett s v l ur ett kostnads- och ett tekniskt perspektiv som ur milj - och h llbarhetsperspektiv. (svenskavfallsradgivning.se)
 • Svensk Avfallsr dgivning AB samarbetar med Livsmedelshandlarna i ett stort avfallsprojekt i syfte att erbjuda medlemmarna en strategisk h llbar avfallshantering som r l ngsiktig och passar varje enskild butiks behov b de ur ett ekonomiskt och milj m ssigt perspektiv. (svenskavfallsradgivning.se)
 • Dessutom r de 100 % tervinningsbara f r milj v nlig avfallshantering. (centralshoppen.se)
 • Dessa milj v nliga p sar r t liga men nd l tta och h llbara och de r ett bra alternativ f r f rvaring och avfallshantering. (centralshoppen.se)
 • F rhandlaren skall ocks efterstr va en verenskommelse mellan kommunerna och Svensk Glas tervinning g llande privatimporterade glasf rpackningar. (idrelay.com)
 • Recyclingdagen h lls p Dunkers Kulturhus i Helsingborg och temat f r dagen var teranv ndning, avfallsminimering och textil-, bygg och fosfor tervinning. (svenskavfallsradgivning.se)