• Tuggar man rötterna lindras tandvärk.Arten innehöller också slemämnen vilket förklarar varför den har använts mot olika besvär i mag-tarmkanalen (jäsning i tarmen och som milt avföringsmedel). (blomtankar.se)
  • Lämpliga avföringsmedel, i första hand bulkmedel, för att minska behovet av kraftiga krystningar. (gynonline.se)
  • Laxermedel eller laxativ , även kallat avföringsmedel ( latin remedia laxantia , purgantia , drastica ), är ett läkemedel som syftar till att orsaka tarmtömning. (wikipedia.org)
  • Barken har fått medicinsk användning för framställning av avföringsmedel. (wikipedia.org)