• Avföringsinkontinens/analinkontinens är en form av inkontinens där individen har nedsatt kontroll över avföringen. (wikipedia.org)
 • Avföringsinkontinens, även kallad fekal inkontinens som är ett samlingsnamn för läckage av lös och/eller fast avföring, är väldigt påfrestande för den som drabbas och kan ha en social och psykologisk påverkan. (tena.nu)
 • Milsom har tillsammans med en grupp forskare gått igenom tusentals publikationer om urin- och avföringsinkontinens-behandlingar hos vuxna i olika delar av världen, material som publicerats under åren 2005-2015. (medtechmagazine.se)
 • Jämfört med personer utan avföringsinkontinens. (medtronic.com)
 • Avföringsinkontinens kan ofta relateras till flera orsaker såsom ett underliggande medicinskt problem eller tillstånd som orsakar diarré, förstoppning eller försvagad muskulatur runt anus. (tena.nu)
 • För att styra symtomen, kan lavemang och transanal irrigation vara sätt att tömma tarmen inför tex aktiviteter där man inte vill drabbas av plötslig avföringsinkontinens. (wikipedia.org)
 • Om dessa av någon anledning inte fungerar finns det risk för att drabbas av läckage, även kallat avföringsinkontinens. (doktorn.com)
 • Det finns flera olika orsaker till varför du riskerar att drabbas av avföringsinkontinens. (doktorn.com)
 • Endast en liten andel av de som drabbas av en sfinkterskada får bestående avföringsinkontinens. (ki.se)
 • Avföringsinkontinens är vanligare än man tror och man är långt ifrån ensam att drabbas om detta. (skanewebben.nu)
 • Analinkontinens är ofrivilligt läckage avseende gas och/eller avföring och kallas ibland också för avföringsinkontinens. (aleahcare.com)
 • Man delar in avföringsinkontinens i två olika huvudtyper baserat på hur svåra problem du har. (doktorn.com)
 • Har du blivit strålbehandlad mot buken kan den inflammation som uppstår göra att du får problem avföringsinkontinens. (eftercancern.se)
 • Dylika biverkningar inkluderar fet eller oljig avföring och avföringsinkontinens. (healthexpress.eu)
 • Vid förstoppning kan också en funktionell avföringsinkontinens uppstå vilket kan missuppfattas som ett diarrétillstånd. (viss.nu)
 • Vanliga orsaker till en kolostomioperation är tumörsjukdomar, inflammationer, avföringsinkontinens och fickbildningar i tjocktarmen. (vardhandboken.se)
 • Bäckenbottendysfunktioner är vanliga och är en paraplyterm som inkluderar urininkontinens, framfall, avföringsinkontinens. (bakingbabies.se)
 • Det finns många orsaker till avföringsinkontinens. (tena.nu)
 • Orsaker till avföringsinkontinens kan vara förstoppning eller diarré, skador på ringmusklerna eller ändtarmen eller förlust av lagringskapacitet i ändtarmen. (netdoktor.se)
 • Kronisk avföringsinkontinens är ett behandlingsbart tillstånd. (medtronic.com)
 • Prata med din läkare om behandling för kronisk avföringsinkontinens. (medtronic.com)
 • Jag tror det finns ett stort mörkertal när det gäller hur många som lider av avföringsinkontinens, många går hemma och försöker få ihop vardagen trots problemen. (doktorn.com)
 • Vid svårartade fall kan det också leda till avföringsinkontinens. (wikipedia.org)
 • Sjukdomen kan i svåra fall ge avföringsinkontinens. (nphforeningen.se)
 • Går det att undvika avföringsinkontinens? (tena.nu)
 • De sociala och hygieniska problemen som vårdtagarna med avföringsinkontinens står inför är stora. (tena.nu)
 • Om du har avföringsinkontinens kan det därför vara bra att prata med behandlande läkare om de läkemedel du eventuellt äter för att se om de kan vara orsaken. (doktorn.com)
 • Om du däremot har avföringsinkontinens utan att veta varför eller om du känner att besvären inte blir bättre bör du söka vård. (doktorn.com)
 • En lite mindre grupp patienter har upplevt viktökning, sömnlöshet, depression eller avföringsinkontinens. (onkologiisverige.se)
 • Även för avföringsinkontinens finns absorberingsskydd som då är utformade just för detta. (skanewebben.nu)
 • Kroniska sjukdomar som multipel skleros, Parkinsons sjukdom, stroke och demens kan leda till avföringsinkontinens. (wikipedia.org)
 • Läkemedel - vissa läkemedel kan påverka tarmfunktionen och orsaka avföringsinkontinens. (doktorn.com)