• Markväv Hindrar avdunstning, rotuttorkning och bromsar ogrästillväxt. (bauhaus.se)
 • En lättskött, torktålig trädgård där avenbokshäck en skapar lä, lönnen skuggar och marktäckande stor ormrot hindrar avdunstning och ogräs. (wexthuset.com)
 • Fiberduken minskar solgass, skapar vindskydd och hindrar jordens avdunstning. (wexthuset.com)
 • Vid eksem är det viktigt att behålla fukten i huden genom att regelbundet använda mjukgörande krämer som hindrar avdunstning. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Allt från en enkel folie som flyter på ytan och hindrar skräp och avdunstning till avancerade elmotor- eller vattenhydralikdrivna skyddstäckningar. (viivilla.se)
 • Varmare klimat ger längre växtsäsong med ökad avdunstning och minskad grundvattenbildning samt mindre tillrinning till floder och sjöar. (smakprov.se)
 • Februari och mars betraktas som en avdunstning vid kyla och tjälad mark. (e-pages.dk)
 • Ett högre värde innebär mer avdunstning och därmed bättre startegenskaper vid kyla. (preem.se)
 • Väsentligt mindre avdunstning av produkten till luft än ren propionsyra. (svenskafoder.se)
 • Ett kyltorn är en anläggning som kyler ner vatten genom avdunstning till atmosfärens luft. (tt.se)
 • MultiSorb granulat förhindrar effektivt utsläpp och avdunstning genom inneslutning av miljöfarliga ämnen. (mynewsdesk.com)
 • Högteknologiskt material som genom avdunstning effektivt kyler din hund. (hooks.se)
 • Den flyter på vattnet och förhindrar effektivt avdunstning och värme avgivning. (folkpool.se)
 • Avdunstning (evaporation) innebär att ett ämne övergår från flytande form till gasform. (wikipedia.org)
 • När man inte plöjer lämnas skörderester kvar på ytan vilket förhindrar avdunstning. (svt.se)
 • Ascan 5.skin, Enkelneopren= minskad avdunstning, dvs varmare ovan ytan. (surfspot.se)
 • Använd uppgifter om nederbörd och avdunstning från SMHI. (sgu.se)
 • Jästtäcket försvann sakta när alkoholhalten steg på grund av avdunstning av vatten. (systembolaget.se)
 • En tidig sommar skulle däremot minska grundvattenbildningen på grund av avdunstning och växternas vattenupptag. (sgu.se)
 • Detta säkerställer att elektrolyten är färsk och att ingen kristallisation sker på grund av avdunstning från den öppna påfyllningsporten under mätningen. (mt.com)
 • Samtliga konstverk har ett slutet vattensystem, men det behöver fyllas på då och då på grund av avdunstning. (laholm.se)
 • Avdunstning sker även långt under vätskans kokpunkt. (wikipedia.org)
 • Avdunstning är en passiv process, som sker direkt från markytan eller den fria vattenytan. (wikipedia.org)
 • Ångtryck - Ett mått på hur mycket avdunstning som sker från bensinen. (preem.se)
 • Medelhavsklimatet, med liten nederbörd och höga temperaturer, leder till att den naturliga vattentillgången är liten och till att betydande förluster sker genom avdunstning. (europa.eu)
 • Den försvinner från atmosfären i form av nederbörd och återförs, dels i form av avdunstning från hav, sjöar och vattendrag, och dels från transpiration , guttation och interception från växter. (wikipedia.org)
 • Härigenom blir förlusterna stora, i form av utlakning till vattendrag och avdunstning till luften. (fof.se)
 • Ökad blodströmning till huden ska vid pålagd värmestress som kompensation öka kroppens värmeförluster genom avdunstning och konvektiv transport. (marathon.se)
 • Orsaken är en ökad temperatur som i sin tur ger en längre vegetationsperiod och ökad avdunstning. (mynewsdesk.com)
 • Andra predisponerande faktorer på individnivå är uttorkning, ökad fysisk aktivitet såsom hård drivning av djur över långa sträckor, konsumtion av snabbt nedbrytbart foder, febersjukdom och pågående luftvägssjukdom som försvårar avdunstning via luftvägarna. (sva.se)
 • Specialiserade anläggningar för torra miljöer såsom kaktus, förlorar de mycket lite vatten genom avdunstning, medan en tropisk växt kan förlora en hel del. (huvastore.com)
 • Medan det inte finns någon direkt formel för beräkning av mängden avdunstning från marken, mer sol, varmare temperaturer och lägre fuktighet alla förångningen ökar. (huvastore.com)
 • Avdunstningen består dels av direkt avdunstning från mark, våta växtdelar, vatten, snö och is, dels av växternas transpiration. (smhi.se)
 • Skillnaden mellan potentiell avdunstning och nederbörd ger därför ett mått på vattenunderskottet i t ex odlad mark. (smhi.se)
 • Med vindavdrift och avdunstning kan växtskyddsmedel transporteras iväg i luften för att sedan följa med regnet tillbaka till mark eller vatten. (slu.se)
 • Avdunstning från mark och vattenytor. (karlshamn.se)
 • Något material skuggar jord, reducera mängden av avdunstning. (huvastore.com)
 • QuadFusion+™ absorberar över 45 % bättre än andra isoleringsalternativ samt ger 50 % bättre avdunstning än andra testade material. (haglofs.com)
 • På så vis fungerar avdunstning som naturens kylare, och kyler ner djur, blad eller marken. (wikipedia.org)
 • Vi förlorar alla vatten varje dag genom urin, avföring, svett och avdunstning genom våra lungor. (lifestyletv.se)
 • Den värmemängd som lagras i vattnet under våren och sommaren utnyttjas till avdunstning på hösten. (smhi.se)
 • Deras främsta funktion är att skydda mot avdunstning. (nrm.se)
 • Vaxlager kan skydda mot avdunstning och hetta. (neovita.com)
 • DAX handdesinfektion Ethanol verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning. (papyrus.com)
 • Går snabbt in i huden och klibbar inte efter avdunstning. (depend.se)
 • Välj istället halv- eller helsyntetiska plagg för maximal avdunstning av svett och väta. (sunblock.se)
 • Vid avdunstning övergår vatten från flytande form till gasform, dvs vattenånga. (smhi.se)
 • Uppgifter om avdunstning har behandlats i ett speciellt VTI notat (T 120). (vti.se)
 • För att reglera sin kroppstemperatur använder sig idisslare av avdunstning via luftvägarna och huden och genom att sänka ämnesomsättningen. (sva.se)
 • När vatten finns i jorden det ibland kallas jord avdunstning. (huvastore.com)
 • Om grundvattennivån är inom 3 fot (0,91 m) grundvattnet kan vara en del av jorden avdunstning. (huvastore.com)
 • Den naturliga markfukten i kombination med att jorden då är svalare, bidrar till att motverka avdunstning. (atl.nu)
 • Kemiska bekämpningsmedel kan spridas långa vägar genom vind, ytavrinning, avdunstning eller urlakning i marken. (svedala.se)
 • Då får du inga brännmärken på bladen av varmt vatten och du minimerar avdunstning. (granngarden.se)
 • En vertikaltintegrerad modell med fri yta implementerades i CM. Modellen ger vertikalt medelvärdesbildadehastigheter drivna av flodinflöden, utflöde, nederbörd och avdunstning. (kth.se)
 • Av det regn som under en sommar faller på en tät barrskog brukar en fjärdedel, eller i vissa fall upp till hälften, fångas upp av träden och avdunsta direkt, s k interceptions-avdunstning. (smhi.se)
 • Förhindra avdunstning och nedkylning - låt dessa isoleringsbollar flyta på vattenytan när du lagar mat sous vide! (coolstuff.se)
 • Vanligaste orsaken till torra ögon beror på överdriven avdunstning av vätskan från ögat. (doktorn.com)
 • Använd gärna marktäckning - ett bra skydd mot häftiga regn och som hinder för avdunstning. (odla.nu)