• Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. (apoteksgruppen.se)
 • Resusci Anne-övningsdockan för A-HLR erbjuder högkvalitativ, avancerad HLR-träning av relativt låg kostnad. (laerdal.com)
 • Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. (1177.se)
 • En av de mest grundläggande kunskaperna inom första hjälpen är HLR, hjärt- lungräddning. (doktorn.com)
 • Beroende på hur avancerad första hjälpen-lådan är behöver man göra sig bekant med innehållet så att man i nödfall vet vad det är som används till vad. (doktorn.com)
 • En utbildning i hjärt- lungräddning är ett perfekt komplement till ett första hjälpen-kit då det utökar dina möjligheter om en olycka skulle hända. (doktorn.com)
 • 1 Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? (docplayer.se)
 • 3 Utbildning i första hjälpen Hjärt-lungräddning (HLR) Livräddande första hjälpen Vad gör du om en person i din omgivning faller ihop medvetslös? (docplayer.se)
 • HLR utbildning och kurs i hjärtlungräddning och Första Hjälpen riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, omsorg för äldre o funktionsnedsättning, skolor, förskolor, föreningar, organisationer, privatpersoner m.fl. (brandskyddskoncept.se)
 • Projektet "Akutsjukvård i extrem glesbygd" ska därför ge utbildning för att i väntan på avancerad ambulanssjukvård öka förmågan att ge första hjälpen och adekvat vård till sjuka och skadade. (uinnorth.se)
 • A-HLR stickan är till för personal som tidigare gått en kurs i Avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR) och är tänkt som en lathund för att lättare kunna följa HLR-rådets riktlinjer. (xn--hlrhjlpen-z2a.se)
 • Man behöver inte vara sjukvårdsutbildad för att lära dig hjärt- lungräddning, det räcker att gå en kort kurs för att lära sig hur man ska göra. (doktorn.com)
 • Om hjärtstartaren kommer att placeras i en avgränsad miljö, som ett kontor, hem eller förening där personerna som rör sig i lokalerna redan kan hjärt-lungräddning (HLR) eller planerar att ha gått en kurs i hur hjärtstartare och hjärt-lungräddning fungerar, är det möjligt att välja en mer "avskalad" modell som passar vana användare, t.ex LIFEPAK CR Plus . (hjartstartarepriser.se)
 • Avancerad teknik för att rädda liv. (prevas.se)
 • Vi tränar HLR på dockor med avancerad teknik. (tarbyff.se)
 • Idag är jag här för att utbilda sjuksköterskor och läkare i avancerad hjärt- och lungräddning. (lakareutangranser.se)
 • Utbildningen tar upp HLR-rådets mål, kvalitetssäkring och andra aspekter på att utbilda inom avancerad hjärt-lungräddning till barn. (hlr.nu)
 • Tanken är att utbilda personer som arbetar i fjällvärld och extrem glesbygd i hjärt- och lungräddning och livräddande åtgärder enligt den internationellt etablerade ABCDE-modellen. (uinnorth.se)
 • Följ råden ovan och utbilda dig i hjärt- lungräddning och hur hjärtstartare fungerar för att känna dig trygg med att kunna hjälpa en familjemedlem, vän, kollega eller annan person om det värsta skulle hända. (hjartstartare-defibrillator.se)
 • Utbilda er i hjärt-lungräddning (HLR). (hjartstartare-defibrillator.se)
 • Det har resulterat i att en hög andel personer får hjärtlungräddning och att insatstiderna är ganska korta. (ki.se)
 • Om hjärtstartare kommer att placeras i en offentlig miljö där många olika människor rör sig, som en skola, galleria eller liknande, är det sannolikt att flera av dessa personer inte vet hur hjärt-lungräddning (HLR) går till eller hur hjärtstartare fungerar. (hjartstartarepriser.se)
 • Bakgrund: År 2017 drabbades 7995 personer av hjärtstopp på och utanför sjukhus i Sverige där hjärt-lungräddning (HLR) påbörjades och 1444 personer räddades till livet. (uppsatser.se)
 • Sedan vi började med att erbjuda hjärtstartare har vi hjälpt över 1500 företag och utbildat över 15 000 personer i hjärt-lungräddning. (hjartstartare-defibrillator.se)
 • Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i hjärt - och lungräddning och kunna använda en hjärtstartare, samt kunna behandla en person med luftvägsstopp. (tarbyff.se)
 • Det är också önskvärt att deltagaren har aktuella kunskaper i hjärt- och lungräddning. (hvilanutbildning.se)
 • Flickan var så pass allvarligt skadad att hon, trots den första polispatrullens intensiva arbete med hjärt- lungräddning, senare avled på sjukhuset. (aftonbladet.se)
 • Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar som bland annat innefattar hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, fler överlever och kan räddas med hjälp av HLR. (uppsatser.se)
 • Under tisdagseftermiddagen ägnade sig medarbetarna på Alfred Nobel Science Park åt teori och praktik inom området Hjärt- och lungräddning. (mynewsdesk.com)
 • Möjlighet och utrustning för enkel hjärt- lungräddning skall alltid finnas snabbt tillgänglig. (norradjurakuten.se)
 • Efter utbildningen kan du självständigt utföra hjärtlungräddning tills ambulanspersonal tar över. (docplayer.se)
 • Årligen antas 15 studenter till det treåriga kandidatprogrammet i industridesign, samt 10-15 studenter vardera till respektive masterprogram: Avancerad produktdesign, Interaktionsdesign och Transportdesign. (umu.se)
 • Det är bra att känna till att larmoperatören kan ge fortsatt rådgivning på telefon, till exempel om hur hjärt-lungräddning ska utföras. (1177.se)
 • Ett exempel är avancerad hjärt- och lungräddning som utförs i ambulanserna. (rjl.se)
 • Vid akuta situationer är det dock bättre att ge hjärt-lungräddning som för vuxna men att använda mindre kraft till barnet, om man nu inte kan den särskilda barnräddningen. (medair.se)
 • Avancerad HLR är den sista länken i Kedjan som räddar liv och samtidigt början till patientens tillfrisknande. (laerdal.com)
 • Avancerad Hjärt-Lungräddning binder samman Kedjan som räddar liv. (laerdal.com)
 • Lätt och användarvänlig HeartSines Samaritan PAD 500P / 360P är en lättanvänd hjärtstartare med tydliga instruktioner för hjärt- och lungräddning HLR-stöd. (brandskyddskoncept.se)
 • Filmen ger korta instruktioner på hur du gör hjärt-lungräddning (hlr) på någon som har drabbats av plötsligt hjärtstopp. (msb.se)
 • Utan kurserna i hjärt- och lungräddning hade jag definitivt inte vetat hur jag skulle hjälpa min syster i den stunden, jag hade nog blivit panikslagen men nu satt det i bakhuvudet och jag bara gjorde utan att tänka. (hjartstartare-defibrillator.se)
 • På Gymnastik - fortsättning/avancerad och speed är kurserna terminsvis med 16 lektioner à 60 min. (lidingogymnastikskola.se)
 • Visa varukorg "Avancerad sjukvård i terräng, 10-12 november 2017, Kullaberg" har lagts i din varukorg. (swedenoutdoor.se)
 • Avancerad teknologi Samaritan PAD 360P använder den patenterade teknologin SCOPETM. (brandskyddskoncept.se)
 • Vi är sedan 2015 ett av fyra nationella utbildningscentra och utbildar på uppdrag av HLR rådet instruktörer på avancerad nivå. (regionvasterbotten.se)
 • Bekanten var jag med på olycksplatsen(mc) och försökte förjäves hjärt lungräddning, kroppen var allmänt deformerad hostade blod osv. (healthcare.se)