• Alla levande organismer behöver energi för att utföra sina livsnödvändiga processer. (wikipedia.org)
  • Fotosyntes: 6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 (glukos) + 6 O2 En typ av kemosyntes: 12 H2S + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 H2O + 12 S Bruttoprimärproduktionen är benämningen på den mängd energi som de autotrofa organismerna i ett organismsamhälle binder i organiska föreningar. (wikipedia.org)
  • De var autotrofa men saknade förmåga till fotosyntes. (skolvision.se)
  • Nettoprimärproduktionen är den mängd energi av bruttoprimärproduktionen som de autotrofa organismerna använder till att växa. (wikipedia.org)
  • Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. (wikipedia.org)
  • De tre största av dessa grupper är: Aminosyror Kolhydrater Lipider (som också kan kallas för fetter) Metabolismen består av processer som tillverkar de molekyler som cellens strukturer byggs upp av och processer för att dela upp molekyler så att cellen kan utvinna energi ur dem. (wikipedia.org)