• Metoderna gör att vi kan skörda celler genom att spola urinblåsan med koksalt och därefter odlas dessa patientegna urotelceller och används för autotransplantation tillbaka till patienten. (ki.se)
  • I genomsnitt uppnåddes 'engraftment' på tio dagar hos vuxna och på elva dagar hos barn vid autotransplantation (då patienten får celler från sin egen kropp, vilka har hämtats och lagrats före behandling). (imeds.se)
  • En del i vårt övergripande projekt har varit att experimentell kunna utvärdera möjligheten av att ersätta stympande tarmingrepp hos barn med autotransplantation av nervceller till den sjuka tarmen. (dissertations.se)
  • Analys av PTH någon timme efter avslutad operation predikterar kliniskt relevant postoperativ hypokalcemi (58) och kan därför övervägas, liksom liberal autotransplantation av cirkulatoriskt påverkade paratyreoideakörtlar under operationen. (cancercentrum.se)
  • Om en eller flera bisköldkörtlar måste tas bort vid operationen ska man om möjligt göra en autotransplantation, budesonide 200mcg, 100mcg. (web-apotek-sverige.life)