• cell-system, autoradiografi) och in vivo metodiker (biodistribution, PET/ SPECT/ CT/ MRI-imaging) är meriterande. (uu.se)
  • Vi använder både kliniska och prekliniska avbildningstekniker såsom PET, SPECT, MR, angiografi, autoradiografi, CT och molekylärbiologisk metodik i analyserna och även i kombination med endovaskulära tekniker för vissa applikationer. (mynetworkglobal.com)
  • Preklinisk utveckling inkluderar radioaktiv märkning av molekyler (radiokemi) samt in vitro (cell-system, autoradiografi) och in vivo-utvärdering (PET avbildning, biodistribution, dosimetri) av radioaktivt märkta spårsubstanser. (uu.se)