• Automatism, i psykiatrin: beteende som inte är medvetet eller viljestyrt. (ismer.se)
  • Automatism, i psykologin även: ett beteende som är så väl inlärt att det kan utföras felfritt och utan ansträngning (automatiserat beteende). (ismer.se)