• PiiA - Processindustriell IT och Automation - är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. (sip-piia.se)
 • VINNOVA har inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) finansierat projektet "PiiA Omvärldsanalys" vars syfte är att leverera en rapport som stödjer PiiA-områdets utvecklingsverksamhet, men som också ska kunna vara av stort värde för övriga områden. (publector.org)
 • Som underlag för vidare aktiviteter inom det Strategiska Innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) och på ett bredare plan i den idé vi kallar Future Smart Industry [1] har vi därför studerat hur marknaderna kan påverkas av befolknings-utveckling och välstånd. (publector.org)
 • New titration system for the modern laboratory: faster analysis, safer chemical handling, new software, more automation. (metrohm.com)
 • På plats i labbet analyseras provet i ett "Lab Automation System" som är en helt automatiserad processlinje i industriell skala. (helenius.se)
 • Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre är ett forskningscentrum för virtuell produktframtagning på Chalmers tekniska högskola. (wikipedia.org)
 • Forskningen inom Wingquist Laboratory är inriktad på ta fram nya metoder och virtuella verktyg som stöttar företag ända från utvecklingen av tidiga produktkoncept till att välja hur produkterna ska tillverkas. (wikipedia.org)
 • Namnet Wingquist Laboratory är inspirerat av ingenjören, uppfinnaren och entreprenören Sven Wingquist som grundade SKF. (wikipedia.org)
 • Sven Wingquist Wingquist Laboratory Chalmers tekniska högskola Denna artikel om utbildning i Sverige saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Rikard Söderberg, professor i produkt- och produktions-utveckling samt föreståndare för Wingquist Laboratory. (framtidensforskning.se)
 • Forskningen vid Wingquist Laboratory fokuserar på utveckling av effektiv produktframtagning. (framtidensforskning.se)
 • Wingquist Laboratory är en plats där forskningsutmaningar och industriella behov möts och ny kunskap omvandlas till nya produkter och tjänster. (framtidensforskning.se)
 • Ingen lätt utmaning, men Rikard Söderberg, professor i produkt- och produktionsutveckling samt föreståndare för Wingquist Laboratory, ser uppdraget som fullt görbart. (framtidensforskning.se)
 • Wingquist Laboratory är ett internationellt konkurrenskraftigt, tvärvetenskapligt kompetenscenter för forskning inom området effektiv produktframtagning med fokus på fyra områden: Systems Engineering & Product Life Cycle Management, Geometry Assurance & Robust Design, Geometry & Motion Planning samt Automation. (framtidensforskning.se)
 • Söderberg är idag professor och prefekt på institutionen för produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers och föreståndare för Wingquist Laboratory och dess VINN Excellence Centre, som han startade 2001. (iva.se)
 • Tisdag 8 maj inviger näringsminister Mikael Damberg det nya Stena Industry Innovation Laboratory (SII-Lab) på Campus Lindholmen i centrala Göteborg. (nyteknik.se)
 • Labbet har döpts om till Stena Industry Innovation Laboratory, och blir en nationell resurs som även ingår i EU-kommissionens nätverk av testbäddar. (nyteknik.se)
 • Våra produkter, som marknadsförs under varumärkena ImmunoCAP™ och Phadia™ Laboratory Systems, säljs till laboratorier i över 70 länder. (helenius.se)
 • Projektet ska med kännedom om Industriell IT och Automation sammanställa utvecklingstrender och riktningar för den industriella utvecklingen inom råvarusektorn (t.ex. (publector.org)
 • I started my academic work in 2006 in the Department of Civil Engineering in the College of Engineering in Babylon University, teaching second year engineering students in the concrete, and fluid mechanics laboratories and, subsequently, I taught engineering management to third year students. (ltu.se)
 • Nu kommer tekniska lösningar som gör att Automation inte längre bara är för de största aktörerna. (plan.se)
 • Superior throughput of 240 tests per hour Superb performance in an extensive assay menu Simple sample handling Excellent STAT handling Outstanding reagent handling When you consider the outstanding value the ADVIA Centaur represents, it s easy to see why so many laboratory managers have decided on the ADVIA Centaur. (docplayer.se)
 • LINA 15 L Blandning och Extruding Automation Preforming Granulationslinje LINA är professionell inom tillverkningsindustrin blandning och förformning Granulering Line, bra spridning knådare, två rullar öppen kvarn. (linakneader.com)
 • Johnny Nguyen är både professionell dansare och även chalmerist på programmet Automation och Mekatronik. (chalmers.se)
 • In an independent multiclient survey, clinical laboratory managers ranked the ADVIA Centaur number 1 in overall satisfaction and number 1 in 9 of 12 key performance categories. (docplayer.se)
 • Independent multiclient survey of clinical laboratory managers, conducted in Data provided by Enterprise Analysis Corporation (EAC), Stamford, Connecticut. (docplayer.se)
 • Identified areas of expertise for course modules that will be given are: Robotics, Machining, Automation, and Structural analysis by FE simulation. (hv.se)
 • He is currently a Professor of computer science with Örebro University, Sweden, where he is also the Head of the Mobile Robotics Olfaction Laboratory. (plan.se)
 • DHL Express har nyligen expanderat sitt samarbete med IDEXX Laboratories, verksamma inom diagnostik och IT-lösningar för djurhälsa. (transportochlogistik.se)
 • Management: In our collaboration with the university we have master thesis students working in our laboratories and you will be responsible for recruiting, coordinating, motivating and supervising their work efforts. (jobbsafari.se)
 • Melders resultat bekräftas också av internationell forskning, där vi exempelvis kan nämna Michael McCullough, en icke-troende direktor för Evolution and Human Behavior Laboratory vid Miami University. (claphaminstitutet.se)
 • Affären görs genom Unibaps tidigare återförsäljare Troxel Aerospace Inc. till systemintegratören University of Hawaii at Manoa, Hawaii Spaceflight Laboratory (HSFL) som sätter samman satelliten för Nasa räkning. (unibap.com)
 • Strobe grundades 2014 av Julie Schoenfeld och Lute Maleki, som då jobbade på Nasa Jet Propulsion Laboratory. (etn.se)
 • Forskargruppen inom datorseende, Computer Vision Laboratory, grundades av professor Gösta Granlund under 1970-talet och var tidigt ute med att använda maskininlärning inom datorseendet. (liu.se)
 • Preclinical laboratory (PKL) is a new animal facility with state-of-the-art of animal housing, the latest technology for pathogen elimination and the highest standard of cleanliness. (karolinska.se)
 • Ett exempel på ett sådant initiativ är Fab Lab - (personal) Fabrication Laboratory - vilket är en del av ett globalt nätverk som ingår i Massachusetts Institute of Technology, MIT. (produktion2030.se)
 • Över 100 personer fanns på plats i Norrköping när Swedish Research Laboratory for Printed Electronics invigdes igår. (etn.se)
 • Jonas Engqvist, som disputerat i hållfasthetslära vid LTH, har fått utmärkelsen 'Best thesis award at the MAX IV Laboratory' för sin doktorsavhandling. (lth.se)
 • Projektet TRIMM, Tomorrow's road infrastructure monitoring and management, initierades av FEHRL, Forum of European national highway research laboratories, och ingår i EU:s sjunde ramprogram. (vti.se)
 • Den fjärde industriella revolutionen är här när automation övergår i autonomi. (liu.se)
 • This is a new key position where you will develop new laboratory applications for novel cell biology instruments developed by AcouSort. (jobbsafari.se)
 • Studiemiljön är modern med många spännande laborativa miljöer, till exempel Fab Lab, Rydberg Core Laboratory, Digitalt laborativt centrum, Hälsolabbet och Halmstad Intelligent Home. (hh.se)
 • In these projects, and collaborative research, we have identified virtualisation of the laboratory as a challenge for the next step in Internet-based learning, and especially to achieve greater distribution nationally and internationally. (hv.se)
 • Nu vill det europeiska forskarkollektivet samla styrkorna i ett nätverk eller en hub, CLAIRE - Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe. (liu.se)
 • Inom ramen för PEA finns nu Swedish Research Laboratory for Printed Electronics. (etn.se)
 • Challenges that have been identified and that requires development is the virtualization of laboratory work in engineering. (hv.se)
 • In this presentation I will report on ILIAD, an H2020 project that set out to enable the transition to automation of intralogistic services in the food distribution sector, where the challenges mentioned are particularly pressing. (plan.se)