• Vårt mål är att öka förståelsen för hur regleringen av immunsvar sker vid autoimmunitet och cancer. (gu.se)
 • Hukommelsen blir derimot et problem ved uønskede immunreaksjoner, som allergi og autoimmunitet. (tidsskriftet.no)
 • Malin kommer närmast från ImmunoDiagnostics på ThermoFischer Scientific, ett internationellt ledande bolag inom allergi och autoimmunitet. (bequoted.com)
 • Korrekt regulering av T-celleresponsen er viktig for at kroppens immunforsvar skal reagere adekvat ved infeksjoner, men ikke reagere mot ufarlige antigener som ved allergi, eller kroppens egne antigener som ved autoimmunitet. (uio.no)
 • Den vanligaste orsaken till Addisons sjukdom i Europa är autoimmunitet. (socialstyrelsen.se)
 • Den näst vanligaste orsaken till Addisons sjukdom efter autoimmunitet hos unga pojkar och män är adrenoleukodystrofi eller adrenomyeloneuropati . (socialstyrelsen.se)
 • För att komma till oss behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning.Vi erbjuder bedömning och behandling till barn och ungdomar med tvångssyndrom/OCD och relaterade tillstånd som omfattas av följande diagnoser: tvångssyndrom, dysmorfofobi, samlarsyndrom, trichotillomani, dermatillomani, kroniska tics/tourettes syndrom samt OCD och relaterade tillstånd som symptom på annan sjukdom, såsom autoimmunitet, exempelvis PANS/PANDAS. (1177.se)
 • I delarbete I undersöktes frekvensen av PGA syndrom typ II hos patienter med idiopatisk (okänd orsak, används synonymt med autoimmunitet) Addisons sjukdom samt de ingående tillståndens inbördes tidsrelation. (avhandlingar.se)
 • Vid IPEX-syndromet är immunförsvaret felaktigt riktat mot kroppens egna vävnader (autoimmunitet) på grund av en avsaknad av eller nedsatt funktion hos en viss typ av vita blodkroppar kallade T-regulatoriska celler (Treg). (socialstyrelsen.se)
 • Många med primär immunbrist drabbas också av autoimmunitet - när immunförsvaret förvandlas till ens värsta fiende och börjar attackera kroppens egna celler. (pio.nu)
 • Forskningsområden inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin är lagring/patogeninaktivering av blodkomponenter, komplementsystemet, transplantation av ö-celler, autoimmunitet och cellterapi. (akademiska.se)
 • Studien visade ven att barn som utvecklade autoimmunitet mot betacellerna i bukspottsk rteln och som d rf r fick typ 1-diabetes, hade f rre bakterier som kan bilda och tillgodog ra sig kortkedjiga fettsyror. (barnsidan.se)
 • Både en tarm som läcker mer än den bör och/eller en dysbios, dvs obalans av tarmbiotan är nästan regel än undantag vid autoimmunitet. (matstarkt.se)
 • Författarna kom till samma slutsats, att vaccininducerad autoimmunitet kan spela en roll i utvecklandet av autism (6). (vaccin.me)
 • Dr Alessio Fasano som leder ett stort forskningsteam vid Massachusetts General Hospital runt autoimmunitet och celiaki upptäckte 2010 zonulin på kromosom 16 (innehåller även gener för bl. (newsvoice.se)
 • Ilixadencel uppfyllde det primära effektmåttet säkerhet, utan livshotande behandlingsrelaterade biverkningar och utan tecken på autoimmunitet. (lifesciencesweden.se)
 • Avser inte att ha några fler sådana sk-tsaker så har på allvar börjat läsa om autoimmunitet för att lösa alla medföljande problem, kunde ingenting rubba den gigantiska eken som stod i vägen. (blisteringrecords.se)