• Forskning tyder starkt på att stress förvärrar autoimmuna sjukdomar och kan också utlösa en autoimmun sjukdom. (lunganistormen.com)
 • Ett växande forskningsområde tyder på autoimmuna orsaker bakom flera neurologiska tillstånd, inklusive Parkinsons sjukdom och psykos. (inforandum.com)
 • Forskare har blivit allt mer intresserade av att undersöka om det psykiska kunde tänkas ha en koppling till utvecklandet av autoimmuna sjukdomar. (lunganistormen.com)
 • Inte minst för utvecklandet av autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret ger sig på frisk vävnad. (newsaboutdisease.com)
 • Dessutom kan ABC-celler och T-bet bli en viktig måltavla för framtida behandlingar av autoimmuna sjukdomar eller förebyggande strategier. (dh.se)
 • 101 personer med den autoimmuna sjukdomen MS följdes under två års tid. (lunganistormen.com)
 • I gruppen där man förlorat ett barn utvecklade en av 750 personer den autoimmuna sjukdomen MS. I kontrollgruppen utvecklade bara en av 1300 personer MS. Med andra ord hade de som förlorat ett barn 1,5 gånger större risk att insjukna i MS. Om man hade förlorat sitt barn plötsligt ökade risken ytterligare. (lunganistormen.com)
 • Vid vissa sjukdomar, som den svåra sjukdomen SLE, är kvinnor kraftigt överrepresenterade. (4health.se)
 • Vid flera sjukdomar, som till exempel reumatoid artrit tror kroppens immunförsvar att vissa av kroppens egna celler är ett yttre hot, såsom exempelvis bakterier som kommer in i kroppen är. (elsa.science)
 • Men dessa verkar jämförelsevis milda när vi tittar på andra sjukdomar. (stegforhalsa.se)
 • Forskare i USA tror sig nu ha hittat den utlösande faktor som triggar immunsystemet vid autoimmuna sjukdomar och kan förklara varför kvinnor i större utsträckning drabbas. (dh.se)
 • Det vi lär oss från ögat kan tillämpas på hjärnans sjukdomar och kan så småningom hjälpa till med att utveckla nya behandlingsmetoder och diagnos', säger Dong Feng Chen, en senior författare till studien. (inforandum.com)
 • Autoimmuna sjukdomar betyder att kroppens immunsystem skapar antikroppar som angriper kroppens egna vävnad. (4health.se)
 • Om dessa ordningsvakter inte fungerar så leder det till att huliganerna attackerar sina egna och autoimmuna sjukdomar uppstår. (newsaboutdisease.com)
 • Liksom människor kan hundar av olika raser drabbas av autoimmuna sjukdomar, vilket innebär att kroppens immunförsvar felaktigt angriper egna vävnader. (slu.se)
 • Vid autoimmuna reumatiska sjukdomar är det alltså istället de egna cellerna i lederna som anses vara främmande. (elsa.science)
 • Sedan tidigare är det känt att autoimmuna sjukdomar som exempelvis reumatism drabbar många fler kvinnor än män. (4health.se)
 • Medicinpriset som tre immunologiforskare delar på för sina upptäckter om regulatoriska T-celler (Treg-celler), som kan förhindra autoimmuna reaktioner är intressant. (newsaboutdisease.com)
 • Autoimmuna sjukdomar som MS , reumatism och lupus kännetecknas av att immunsystem plötsligt angriper friska och harmlösa vävnader i kroppen. (dh.se)
 • Hanna Bremer från SLU arbetar med en typ av reumatiska autoimmuna sjukdomar hos hund som har likheter med SLE (systemisk lupus erythematosus) hos människa. (slu.se)
 • Kvinnor drabbas mellan två till tio gånger oftare än män och omkring 80 procent av patienter med autoimmuna sjukdomar är kvinnor. (dh.se)
 • I den senaste studien visar forskare att möss som är genetiskt manipulerade att sakna T-bet i ABC-celler inte drabbas av autoimmuna sjukdomar i samma utsträckning. (dh.se)
 • Nu visar dessutom forskning från Sahlgrenska nya fynd när det gäller varför kvinnor drabbas mer av reumatism, Hashimotos och andra autoimmuna sjukdomar. (4health.se)
 • Det är fortfarande tidiga dagar för forskningen och nästa steg kommer att innebära ytterligare undersökningar av autoimmuna processer som kan leda till glaukom. (inforandum.com)
 • Stress påverkar oss och våra sjukdomar mer än vi tror. (lunganistormen.com)
 • Man tror att stressutlösande hormoner kan leda till en immun dysreglering som leder till autoimmuna sjukdomar. (lunganistormen.com)
 • Han och hans forskargrupp arbetar med tidig utveckling av proteinläkemedel för diagnostik och behandling av olika sjukdomar. (kth.se)
 • En översiktsartikel från Nutrients visar en tydlig koppling mellan zinkbrist och autoimmuna sjukdomar. (kurera.se)
 • Än i denna dag vet vi inte säkert vad som triggar igång autoimmuna sjukdomar. (lunganistormen.com)
 • Pemphigus foliaceus och pemphigus vulgaris är två mycket allvarliga, autoimmuna blåsbildande sjukdomar som kan drabba bla. (uppsatser.se)
 • Toleranzia utvecklar antigen-specifika tolerogen-terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar. (sahlgrenskasciencepark.se)
 • Majoriteten av alla autoimmuna sjukdomar är ett mysterium för vetenskapen. (stegforhalsa.se)
 • Så kallade ABC-celler har visat sig ackumulera i möss med autoimmuna sjukdomar och speciellt äldre honmöss. (dh.se)
 • Förutom hjärtsjukdomar och typ-2-diabetes, anser dr Nicholson också att flera autoimmuna sjukdomar, där kroppens immunförsvar angriper friska celler, involverar mikrobiom. (blogspot.com)
 • Jag har däremot stött på många i olika forum här på nätet som har haft flera autoimmuna sjukdomar. (blogspot.com)
 • Dit hör förekomst av autoimmunitet i familjen, att patienten har flera autoimmuna sjukdomar, höga serumvärden av autoantikroppar , att patienten reagerar på läkemedel för autoimmunitet, med mera. (wikipedia.org)
 • Systemiska sjukdomar innefattar flera autoimmuna sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Zinkbrist bakom autoimmuna sjukdomar? (kurera.se)
 • Märkningen spelar roll vid immunitet mot sjukdomar och gör till exempel att vi endast drabbas av mässling en gång i livet. (doktorn.com)
 • Många har också andra autoimmuna sjukdomar, till exempel diabetes. (socialstyrelsen.se)
 • Forskarna på konferensen undersöker till exempel autoimmuna sjukdomar, miljögifter och nutrition kopplat till ämnesomsättning. (oru.se)
 • Därför delar grenarna sig och ger exempel på sjukdomar som tillhör varje grupp. (reumatikerforbundet.org)
 • Forskning vid Sahlgrenska presenterar nya fynd när det gäller varför kvinnor drabbas mer av reumatism och andra autoimmuna sjukdomar. (svt.se)
 • Sedan tidigare är det känt att autoimmuna sjukdomar som exempelvis reumatism drabbar många fler kvinnor än män. (svt.se)
 • Studien skulle kunna ge en del i förklaringen till varför kvinnor drabbas av autoimmuna sjukdomar oftare än män, en obalans som är nästan universell, men som varierar i graden mellan olika sjukdomar, skriver han i ett mejl till SVT. (svt.se)
 • Forskare i USA tror sig nu ha hittat den utlösande faktor som triggar immunsystemet vid autoimmuna sjukdomar och kan förklara varför kvinnor i större utsträckning drabbas. (dh.se)
 • Kvinnor drabbas mellan två till tio gånger oftare än män och omkring 80 procent av patienter med autoimmuna sjukdomar är kvinnor. (dh.se)
 • En anledning till att kvinnor får mer autoimmuna sjukdomar har att göra med hormoner. (4health.se)
 • Sjukdomar i sköldkörteln förknippade med nedsatt immunitet, oftast sett hos barn och kvinnor. (merithealthnorthwestms.com)
 • Ledgångsreumatism tillhör en grupp av sjukdomar som kallas autoimmuna. (ki.se)
 • Denna typ av sjukdomar kallas autoimmuna. (netdoktor.se)
 • Sjukdomar som uppstår på detta sätt kallas autoimmuna. (netdoktor.se)
 • Sjukdomar i neurosekretoriska systemet, kallas neuroendokrina sjukdomar. (wikipedia.org)
 • De autoimmuna sjukdomarna indelas i lokala och systematiska sjukdomar . (wikipedia.org)
 • De systematiska autoimmuna sjukdomarna beror på antikroppar som inte är vävnadsspecifika, och innefattar SLE och ledgångsreumatism . (wikipedia.org)
 • De autoimmuna sjukdomarna behandlas av läkare som är specialiserade på det organ eller den kroppsfunktion som drabbats. (wikipedia.org)
 • ICD-10 räknar också sjukdomar i hypotalamus till de endokrina sjukdomarna. (wikipedia.org)
 • Autoimmuna sjukdomar som kopplas till mikrobiom inkluderar även typ-1-diabetes (orsakas av den autoimmuna förstörelsen av insulinproducerande celler), astma, eksem och multipel skleros. (blogspot.com)
 • Typ 1-diabetes är förknippat med en aningen förhöjd risk även för andra autoimmuna sjukdomar än befolkningen i genomsnitt. (terveyskyla.fi)
 • Dessa resultat stöder, tillsammans med data från tidigare kliniska studier med tesofensine, an-vändningen av Tesomet som ett säkert och effektivt viktminskningsläkemedel hos patienter med metaboliska sjukdomar som diabetes och fetma. (globenewswire.com)
 • Resultaten visar att blockering av Fractalkine-systemet ger önskade effekter i människa mot svårbehandlade former av autoimmuna sjukdomar vilket ligger i linje med det som vi har kunnat påvisa med KAND567. (aktiespararna.se)
 • PI Professor emeritus Thomas Skogh, vid institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) vid Linköpings Universitet sa: "IMMray ™ biomarkörssignaturer är en idealisk plattform för att särskilja olika former av autoimmuna sjukdomar med överlappande kliniska symptom. (aktiespararna.se)
 • Men varken stress eller andra enskilda faktorer kan förklara varför vissa drabbas av autoimmuna sjukdomar. (newsvoice.se)
 • I den senaste studien visar forskare att möss som är genetiskt manipulerade att sakna T-bet i ABC-celler inte drabbas av autoimmuna sjukdomar i samma utsträckning. (dh.se)
 • CRISPR/Cas9 screens för att identifiera läkemedelsmål vid inflammatoriska sjukdomar och cancer. (ki.se)
 • Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. (mynewsdesk.com)
 • Många autoimmuna sjukdomar går dock numera att behandla och forskningen ger lovande resultat vad gällande många andra. (tv4.se)
 • Som ett resultat har vi nu påbörjat förberedelserna för långtgående kliniska studier för såväl metaboliska sjukdomar som ätstörningar", säger Jørgen Drejer, VD på Saniona. (globenewswire.com)
 • Enligt forskarna skulle man då kunna förebygga autoimmuna sjukdomar och allergier. (nyteknik.se)
 • Inflammatoriska sjukdomar och allergier ökar då människans direktkontakt med naturen minskar. (nyteknik.se)
 • Det är också vanligt vid cancer och flera autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. (ki.se)
 • Andra tillämpningar inom samma fält är behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. (oru.se)
 • Många av forskarna i immunteknologi jobbar med cancer eller autoimmuna sjukdomar. (lth.se)
 • Vi vill rädda patienter med allvarliga cancer- och autoimmuna sjukdomar. (stepstone.se)
 • Endokrina sjukdomar, hormonsjukdomar eller systemiska endokrina sjukdomar är en grupp sjukdomar i endokrina systemet, som beror på dysfunktionella hormonkörtlar och ofta visar sig som för höga eller för låga hormonvärden i blodet. (wikipedia.org)
 • Eftersom hormoner reglerar värdena på varandra och på signalsubstanser kan endokrina sjukdomar få allvarliga systemiska konsekvenser och drabba såväl personens fysiologi som psykiska hälsa. (wikipedia.org)
 • Reumatoid Artrit (RA) är en av våra vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomar. (sahlgrenska.se)
 • Vid behandlingen av autoimmuna sjukdomar borde man bli bättre på att upplysa patienterna om stressens negativa effekt. (lunganistormen.com)
 • Behandlingen är i regel livslång och syftar till att lindra symtomen och bryta den autoimmuna processen. (socialstyrelsen.se)
 • Över 90% noggrannhet redan i denna preliminära studie tyder på att IMMray ™'s signaturer har stor potential att diagnostisera och bidra till behandlingen av autoimmuna sjukdomar med hjälp av ett enkelt blodprov. (aktiespararna.se)
 • Åsa Tivesten, professor vid Sahlgrenska, forskar kring reumatism och andra autoimmuna sjukdomar. (svt.se)
 • Autoimmuna sjukdomar som MS , reumatism och lupus kännetecknas av att immunsystem plötsligt angriper friska och harmlösa vävnader i kroppen. (dh.se)
 • En översiktsartikel från Nutrients visar en tydlig koppling mellan zinkbrist och autoimmuna sjukdomar. (kurera.se)
 • Resultaten visar att 75 procent av möss med hög risk för autoimmuna sjukdomar och med T-bet dör inom tolv månader. (dh.se)
 • Marknaden för autoimmuna sjukdomar är enorm och innefattar t ex reumatoid artrit, MS och diabets typ 1. (redeye.se)
 • Endokrina sjukdomar behandlas av endokrinologer. (wikipedia.org)
 • Könsvårtor och hudcancerarten basalcellscancer och ytliga aktinisk keratos beskrivs som sjukdomar som behandlas med läkemedlet. (healthexpress.eu)
 • Trots att fokus i denna artikel ligger på autoimmuna sjukdomar gäller det också andra kroniska sjukdomar. (lunganistormen.com)
 • I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (cision.com)
 • Olika autoimmuna sjukdomar så som ledgångsreumatism och SLE är associerade med olika specifika autoreaktiva B celler och antikroppar, men hur deras egenskaper kan bidra till sjukdomsförloppet är inte till fullo kartlagt. (ki.se)
 • Så kallade ABC-celler har visat sig ackumulera i möss med autoimmuna sjukdomar och speciellt äldre honmöss. (dh.se)
 • Dessutom kan ABC-celler och T-bet bli en viktig måltavla för framtida behandlingar av autoimmuna sjukdomar eller förebyggande strategier. (dh.se)
 • Medicinpriset som tre immunologiforskare delar på för sina upptäckter om regulatoriska T-celler (Treg-celler), som kan förhindra autoimmuna reaktioner är intressant. (newsaboutdisease.com)
 • Tymus/brässen som tillverkar dessa Treg-celler kanske är av intresse för att finna svaret i hur man kan bromsa eller t o m stoppa autoimmuna sjukdomar? (newsaboutdisease.com)
 • Om mammans immunförsvar angriper de främmande cellerna kan utbytet av celler mellan mamma och barn också leda till autoimmuna sjukdomar. (illvet.se)
 • Primära immunbristsjukdomar är en stor grupp av ärftliga eller genetiska sjukdomar som sätter ned den normala funktionen för cellerna i immunsystemet, vilket gör att patienten inte kan bekämpa infektioner. (cslbehring.se)
 • Vid alla dessa sjukdomar kan infektioner och sjukdomar i det lymfatiska systemet ske. (healthexpress.eu)
 • Läkarna Sofie och Erik Hexeberg föreslår även en annan förklaringsmodell bakom inflammationer och autoimmuna sjukdomar. (newsvoice.se)
 • Vad jag vet, så har man ännu inte kommit på något verkningsfullt botemedel mot alla autoimmuna sjukdomar som alopecia, vitiligo, glutenintolerans etc. (tv4.se)
 • Viktiga framsteg har gjorts avseende förståelsen av hur dessa sjukdomar fungerar, men ändå är behandlingsalternativen begränsade och har biverkningar. (ki.se)
 • Autoimmuna sjukdomar ökar kraftigt i västvärlden. (magotarm.se)
 • Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. (globenewswire.com)
 • En växande mängd litteratur tyder på att en ketogen kost kan vara av värde vid ett flertal neurologiska sjukdomar, inklusive Alzheimers. (dietdoctor.com)