• Autism är en neuropsykiatrisk diagnos som innebär en funktionsnedsättning som gör det svårt med socialt samspel och kommunikation. (dagensmedicin.se)
 • Endast 17 procent av flickorna med autism får sin diagnos före fem års ålder. (givemeadate.net)
 • Forskare vid universitetet i Montreal har tittat på data från drygt 145 000 barn och jämförde förskrivningen av recept på antidepressiva mediciner till mamman med förekomsten av autism hos barnet. (vardfokus.se)
 • Det visade sig att användning av antidepressiva i mitten eller senare delen av graviditeten ökade risken för att barnet skulle få autism med 87 procent. (vardfokus.se)
 • föds med autism, men själva avvikelsen i hjärnan som man finner hos autistiska barn kan antingen uppkomma innan barnet har fötts, när barnet föds, inom barnets första vecka eller under de första åren i barnets liv. (fubbloggen.se)
 • Det är vanligt att omgivningen lägger märke till symtom och att vården ställer diagnosen före tre års ålder, men autism kan också upptäckas senare. (1177.se)
 • Autism är medfött och man har diagnosen livet ut men många lyckas hitta strategier för att hantera sina svårigheter för att få vardagen att fungera. (paulatilli.se)
 • Sammanfattningsvis konstaterar forskarna att tidigare studier har visat att både arv och miljö kan påverka risken för att utveckla autism, men att orsakerna till autism fortfarande är oklara och att behövs fler studier inom området. (lakemedelsvarlden.se)
 • Här nedan hittar du vanliga tecken och problem som kan tyda på autism. (givemeadate.net)
 • En del barn kan uppvisa många av dessa tecken utan att ha autism. (givemeadate.net)
 • Förskolan har en viktig roll att fylla för att tidigare uppmärksamma tecken på autism hos flickor, skriver Ulla Adolfsson på Autism- och aspergerförbundet och Svenny Kopp, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. (givemeadate.net)
 • Avhandlingen handlar om gränslandet mellan ätstörningar och autism och Louise har bland annat tagit fram ett nytt formulär för att screena patienter med autism kring deras ätbeteende. (foubloggen.com)
 • Schizofren autism, autistiskt beteende, inåtvändhet och avskärmning från omvärlden, är ett kärnsymptom vid schizofreni. (wikipedia.org)
 • Schizofren autism är ett beteende som kännetecknas av inåtvändhet och avskärmning från omvärlden samt av ett tänkande som är koncentrerat kring det egna jaget. (wikipedia.org)
 • Barn med autism kan vara bra på att läsa ord för ord i en text, men samtidigt ha problem med att förstå vad de läser och återberätta innehållet. (gu.se)
 • Samtidigt är det känt att språkförmågan hos barn med autism varierar rejält, allt ifrån de som inte talar alls till de som har ett för åldern välutvecklat språk. (gu.se)
 • Ungefär hälften av barnen med autism visade sig ha svårt med läsningen, medan omkring vart tredje barn läste bra. (gu.se)
 • Resultaten visade också att barnen med autism hade svårt med berättande. (gu.se)
 • Barn till kvinnor som tog antidepressiva mediciner under slutet av graviditeten löper 87 procents högre risk att utveckla autism, enligt en ny studie. (lakemedelsvarlden.se)
 • Forskare har genomfört studier för att avgöra om regressiv autism är en särskild undergrupp av autismspektrumstörningar. (wikipedia.org)
 • William Thompson , en senior forskare vid CDC, som avslöjar att en högt uppsatt och respekterad forskargrupp förstörde kritiska bevis för sambandet mellan MMR-vaccin [trippelvaccin] och autism. (newsvoice.se)
 • Om CDC uppenbart ljuger om något så djupgående och allvarligt som en länk mellan MMR-vaccin och autism, vad ljuger de mer om? (newsvoice.se)