• Exempel på audiovisuella hjälpmedel är alltifrån svarta tavlan, blädderblock och planscher via äldre bandspelare, bildband, smalfilm och overheadprojektor till dagsaktuella tv, video, Internet och annan datorbaserad multimedia där Powerpoint är ett av de vanligaste datorprogrammen. (wikipedia.org)
  • Och man kan gå så långt som att den svarta tavlan också är ett visuellt hjälpmedel, även om den inte kan klassas som något tekniskt. (lancashire-heeler.se)
  • AV-hjälpmedel kan antingen fungera på egen hand, till exempel en reklamfilm, eller komplettera en mänsklig presentatör. (wikipedia.org)
  • TV, projektorer och den gamla hederliga overhead-projektorn är också exempel på audio visuella hjälpmedel. (lancashire-heeler.se)
  • Den kompetenta Vattenbokens bokningspersonal kan hjälpa dig med boende, konferens- och mottagningsfaciliteter, full catering och alla audiovisuella hjälpmedel. (aquariusonthebeach.com.au)
  • AV-teknik eller AV-hjälpmedel, där AV står för audiovisuell, är medietekniska hjälpmedel för att med hjälp av ljud och bild hjälpa den som undervisar, informerar eller presenterar något. (wikipedia.org)
  • Med handling avses i denna lag utom en framställning i skrift eller bild även ett meddelande som avser ett visst objekt eller ärende och uttrycks i form av tecken som på grund av användningen är avsedda att höra samman och vilket kan uppfattas endast med hjälp av automatisk databehandling eller en ljud- eller bildåtergivningsanordning eller något annat hjälpmedel. (stuklex.fi)