• I M larh jdens skola h ller l raren Christina Jernbeck lektion i sex och samlevnad. (textalk.com)
 • Men samtidigt, efter terf renandet av de b da tyska staterna, har m nga av de faktorer som h ller kvinnor borta fr n arbetsmarknaden blivit standard i hela bundesrepubliken. (feminetik.se)
 • Socialstyrelsen tillsammans med Nationella r det f r hivprevention h ller p att projektera f r en kommande webbportal. (textalk.com)
 • Kritiken mot att vetenskapen h ller kolesterolmyten vid liv r knivskarp och n rmast knastertorr. (bokus.com)
 • Andra ord, d remot, som coach och mentor kan anv ndas om de mest skilda fenomen utan att de som anv nder dem g r klart f r sig sj lva eller andra vilken betydelse som de l gger in i dem - i just det samtal eller den framst llning som de h ller p med. (psykologiguiden.se)
 • Unders kningen g ller det gamla l karprogrammet som nu h ller p att fasas ut. (elings.info)
 • Han h ller sitt pr stad me permanent. (carlg.org)
 • De nya professorerna h ller sina installationsf rel sningar fakultetsvis under installationsveckan 9-13 november 2009. (uu.se)
 • Och Lss sa att det r Soc som h ller i det. (funktionshinder.se)
 • S min fr ga r, vem r det egentligen som h ller i detta? (funktionshinder.se)
 • Jag elller Sandra som jag heter bloggar om vad jag och min knasiga kompisar h ller p med. (blogtoplist.se)
 • Vi har tagit fram en samling exempel med 33 exempel f r att visa vad som h nder p omr det, och f r att inspirera kommuner i arbetet, ber ttar Katarina J rverup Frisk, handl ggare p Naturv rdsverket. (klimatsmart.se)
 • M nniskor antingen tv ttas i detta, eller symboliskt tv ttas genom att doppa sina h nder i den. (dagenshoroskop.nu)
 • n\n\n\nMen jag har mina guldkorn i min familj, mina hundar och mina intressen m.m. \n\n\n\nBloggen handlar ju fr mst om mig och vad som h nder i mitt liv, b de positivt och negativt. (zoomin.se)
 • Bloggen handlar ju fr mst om mig och vad som h nder i mitt liv, b de positivt och negativt. (zoomin.se)
 • fick svaret: 'Det vet jag verkligen inte', s gjorde jag p f ljande s tt: jag lade min hand p den sjukes panna eller tog hans huvud mellan mina h nder och sade: 'Ni skall komma p det n r jag trycker med handen. (tidskrift.nu)
 • Tidigt p 1800-talet gick dominansen ver Indien ver i den brittiska regeringens h nder och sedan Sepoy-revolten slagits ner 1857 upph rde Ostindiska kompaniets herrav lde. (teosofiskakompaniet.net)
 • Vad h nder med k nsorganen, br sten, r sten och h rv xten i puberteten? (lankskafferiet.org)
 • S som ibland h nder har de tv syftena som skulle f renas f rblivit tskilda. (marxists.org)
 • F r Kristus har inte g tt in i ett allraheligaste som r gjort med h nder, och som endast r en efterbildning av det sannskyldiga, utan han har g tt in i sj lva himmelen, f r att nu tr da fram inf r Guds ansikte, oss till godo. (carlg.org)
 • Om n got h nder mamman blir pappan automatiskt v rdnadshavare och f rmyndare till Mira tills hon fyller 19 r om inte man ordnar god man. (funktionshinder.se)
 • H r kan du l sa mer om cookies och hur SportAdmin anv nder dem. (hkaranas.se)
 • Det kan ocks inneb ra att du rver arbete, attityder, insikter, l mnade av miljontals m nniskor. (dagenshoroskop.nu)
 • n\n\n\nI min blogg skriver jag ocks mycket om attityder gentemot psykisk oh lsa och jag bloggar om psykiska olikheter f r att minska tabun och sprida vetskapen om hur det r att leva med psykisk oh lsa. (zoomin.se)
 • Mitt intresseomr de b rjade allts vidgas f r att omsider omfatta inte bara arbetets f r ndringar med h nsyn till syssels ttningsomr den utan ocks arbetsprocessernas utveckling inom de olika syssels ttningarna. (marxists.org)
 • Fokus r v rlden utanf r Sverige, men man betonar vikten av att svenska organisationer arbetar med attityder och kunskapsinh mtning ocks i Sverige, d r mycket arbete terst r att g ra. (textalk.com)
 • Det r ocks vanligt, ven bland svenskar som inte kallar sig kristna, att manifestera livets stora h ndelser, som br llop och begravning, i kyrkan. (adlibris.com)
 • Guiderna ber ttar ocks om platsers betydelse, om den kultur och historia som format n rnaturen och om naturens p verkan p m nniskors h lsa och v lf rd. (klimatsmart.se)
 • Rapporten terfinns bland annan statistik p Folkh lsomyndighetens webplats , men kan ocks laddas ned direkt H R . L s ocks lite kort om resultaten p Region Hallands webplats, H R . (strama.org)
 • Unders kningen ger ocks information om attityder till solande, hur vi skyddar oss fr n solen och kunskapsniv n om UV-str lning och hudcancer. (thailandkusten.com)
 • Men vi ser ocks att projektet trots detta lider av betydande sv righeter att lyckas hela v gen bl.a. d rf r att den sista pusselbiten arbetsmarknadsbiten inte r p plats. (seeab.se)
 • H r r det j tteviktigt att Sverige bygger vidare p och bevakar de framg ngar som n tts, och g r vidare. (textalk.com)
 • Mycket konkreta pionj r tg rder och hj lp har kommit fr n Sverige, varifr n Finland mycket ofta h mtar sina exempel (Lennerhed, 1994). (finnqueer.net)
 • Varf r har Tyskland, denna hemmafruarnas och sexismens h gborg, en kvinnlig f rbundskansler, medan Sverige, v rldens mest j mst llda land, aldrig haft, och under versk dlig tid inte tycks f , en kvinnlig statsminister? (feminetik.se)
 • Det blir naturligt att b rja h r i en j mf relse mellan Sverige och Tyskland i j mst lldhetsavseende. (feminetik.se)
 • Sverige har Europas h rdaste lagstiftning mot sexk p - Tyskland den mest liberala. (feminetik.se)
 • Det r h r Monarkin Staten Sverige kommer in, som en stat som restaurerar den under hemlighet avvecklade till utl ndska business bolag splittrade staten Konungariket Sverige . (lege.net)
 • Kantar Sifo r det ledande unders kningsf retaget i Sverige och utf r unders kningar av svenska folkets sikter, v rderingar, attityder och beteenden. (lankskafferiet.org)
 • Detta r en webbplats som ber ttar om kampen f r kvinnans politiska r str tt h r i Sverige. (lankskafferiet.org)
 • H r kan du l sa Naturv rdsverkets information om avlopp och avloppsvatten - avloppsregler i Sverige, milj p verkan, alternativ avloppshantering med mera. (kth.se)
 • Olof r en av f f rel sare som rligen passerar 100 f redrag inom n ringslivet och med kunder h sten 2009 som Riksbanken, F rsvarsmakten, Lernia, SEB, Malm operan, rgryte Fotboll och Skandia g r det Olof till en av Sveriges hetaste inspirat rer. (kompetensgruppen.se)
 • Under h sten 2010 kommer Olofs debutbok Det blir alltid som man t nkt sig, som sl pps med Forum F rlag lagom till Bokm ssan i G teborg. (kompetensgruppen.se)
 • Till h sten ska jag l sa tredje och sista ret p h gskolan. (blogtoplist.se)
 • Och under h sten 2012 lanserade de landets st rsta solpanelsprojekt. (rikareliv.info)
 • Det kan de g ra genom att ka medborgarnas kunskap om textiliers p verkan p milj och h lsa och inspirera dem till f r ndrade attityder och beteenden. (klimatsmart.se)
 • Att f rb ttra livsvillkoren f r kvinnor, baserat p den goda h lsan. (6miljonerklubben.com)
 • Livsmedelsverket trots flera p st tningar inte har lyckats komma upp med bevis p att m ttat fett r farligt f r h lsan? (bokus.com)
 • H r f rklaras ven varf r det r nyttigt att v lja ekologiskt odlad mat - b de f r h lsan och milj n. (lankskafferiet.org)
 • Vi r ledsna ver att tappa en stor Aran s ikon och kollega, men vi st ttar Niklas i sitt beslut om att h lsan alltid g r f rst. (hkaranas.se)
 • M nga, n stan 70 procent, tycker att de ser friskare och h lsosammare ut n r de r solbruna. (sund.nu)
 • Trots att risken att f cancer kar n r man solar k nner sig m nga friskare och h lsosammare n r de r solbruna. (thailandkusten.com)
 • Enligt en enk t som Str ls kerhetsmyndigheten gjort k nner sig 68 procent friskare och h lsosammare n r de r solbruna och lika m nga tycker att de r snyggare. (thailandkusten.com)
 • Att leva ett extra ordin rt liv b rjar med att st rka din psykiska och mentala h lsa - din egen framtidstro och redan i dag och leva in i en framtid som inspirera dig. (bokus.com)
 • S rskilt kultiverade indier, som betraktade europeiska civilisationer som barbariska i j mf relse med sin egen, led djup f r dmjukelse av den brittiska koloniala h llningen, med en ras verl gsenhet bakom st tliga reservationers bommar. (teosofiskakompaniet.net)
 • ns n i f r a h v Här oc ig d r ö f e utrymm egna a att gör arer och nt e m m o ta, k i R . r e io n reflekt och a d d a l skriv, k n till din ke gör bo egen! (issuu.com)
 • Det r dags att ta ett nytt steg i livet, har tyv rr varit tvungen att ta ett beslut och prioritera min egen h lsa och d rutav valt att stiga av mina uppdrag i HK Aran s. (hkaranas.se)
 • K mpar du emot det negativa grupptrycket s har du tminstone h llit rent framf r din egen d rr. (sexisten.se)
 • Samh llet hade ingen m jlighet att skydda b gars, lesbiskas och transpersoners sexuella eller fysiska h lsa (Sievers, St lstr m, 1984). (finnqueer.net)
 • Vad som trots den teoretiska kunskapen, att Tyskland till ter bordeller, nd inte r l tt att inse f rr n man bes ker, eller kanske till och med bor en period i landet, r i hur h g grad detta pr glar samh llet. (feminetik.se)
 • Exploatering r resultatet av oj mlikt f rdelade produktionsmedel (s som h lsa, egendom, information, politisk makt) i samh llet. (elings.info)
 • Kampanjen r redan i full g ng runt om i landet och det r med en otroligt stor stolthet vi kan konstatera att vi, alla vi h rliga kvinnor som har bidragit, har samlat ihop ver 6 miljoner kronor till Kvinnor och H lsa sedan vi startade. (6miljonerklubben.com)
 • H r diskuteras de utmaningar som epidemin f r med sig f r det civila samh llets demokratisering underifr n, d r kvinnor och m n till ts ta kontrollen ver sina liv och ut va sina m nskliga r ttigheter. (textalk.com)
 • Det synes alltså klart och tydligt att vår kultur, invanda tankemönster, seder, synsätt och attityder automatiskt degraderar kvinnor, vilket i sin tur internaliseras och blir del av flickors och kvinnors självbild och därmed inte ifrågasätts. (6miljonerklubben.com)
 • N mndernas uppgift r att f retr da befolkningen och p b sta s tt tillgodose dess behov av h lso- och sjukv rd. (vakanser.se)
 • En ny majoritet i Region G vleborg m jligg r en positiv utveckling och en kad patient- och medborgarnytta inom h lso- och sjukv rd och annan verksamhet d r Regionen har taganden. (svp-gavleborg.se)
 • Jag driver en blogg om psykisk oh lsa. (zoomin.se)
 • RSMH arbetar f r att m nniskor med psykisk oh lsa ska ges goda f ruts ttningar att komma tillbaka till ett gott liv. (lankskafferiet.org)
 • ven en rad p rlor kunde h nvisa till dina kontakter med andra m nniskor. (dagenshoroskop.nu)
 • ldre m nniskor med h gt kolesterol lever l ngst? (bokus.com)
 • andra sidan s gs det, ibland av samma personer som h vdar den f rstn mnda st ndpunkten, att jobben numera har brutits ner till begr nsade arbetsmoment som inte kan vidmakth lla det arbetsintresse och det engagemang som den m nskliga kapaciteten med nuvarande utbildningsniv skulle vara i st nd till. (marxists.org)
 • 0 av 2 personer tyckte att den h r recensionen var till hj lp. (bokus.com)
 • Tillf lligheter har avgjort vilka personer och h ndelser som n mnts Sammantaget erh lles f rhoppningsvis likv l en bild av tidsperioden, i huvudsak 1900-talet, skrivet f r de som b rjat undra, men som gl mde att fr ga. (rolfrasmusson.se)
 • retrospective questions ) i en intervju eller i ett enk tformul r ber man de tillfr gade att redovisa fakta, uppfattningar eller attityder som h nf r sig till en tidpunkt l ngt f re fr getillf llet. (psykologiguiden.se)
 • I dess uppdrag ing r ansvar f r omv rldsanalys, sammanst llning av best llningsunderlag, bist nd i samband med f rhandling och upphandling, utveckling av ers ttningsmodeller, arbete med budget och best llarbokslut, m tning och analys av befolkningens h lsa och attityder samt f r uppf ljning i form av ekonomi och konsumtion. (vakanser.se)
 • Vi s ker dig som har ekonomisk utbildning p h gskoleniv och bred erfarenhet av arbete inom omr det. (vakanser.se)
 • Ju mera jag l ste i facklitteraturen om yrken och syssels ttningar, desto mera medveten blev jag om hur mots gelsefull denna litteratur r. ena sidan understryker den att modernt arbete till f ljd av den tekniskt-vetenskapliga revolutionen och "automationen" kr ver en allt h gre utbildningsniv och specialisering hos de anst llda, liksom st rre intelligens och mentala anstr ngningar verhuvudtaget. (marxists.org)
 • Slutligen var det i Indien, eller snarare i h glandet norr om den indiska halv n, och inom gr nserna f r det forntida Indien, eller Aryavarta , som Helena Blavatsky hade kommit i intim kontakt med sina Adept-l rare, och att Samfundets arbete ppnades i Indien gav en m jlighet f r att dessa L rares relation med den Teosofiska R relsen skulle bli allm nt k nd. (teosofiskakompaniet.net)
 • H r kan du l sa om Naturskyddsf reningens arbete f r ett milj v nligare jordbruk och en mer h llbar jordbrukspolitik. (lankskafferiet.org)
 • H lso- och sjukv rdskansliet i Uddevalla arbetar p uppdrag av de tre h lso- och sjukv rdn mnderna i norra Bohusl n, Dalsland och Trestadsomr det. (vakanser.se)
 • Runt om i landet har kommuner, l nsstyrelser och regioner genomf rt projekt som kl dbytardagar, skaparfestivaler, utst llningar, f rel sningar och informationskampanjer f r en mer h llbar textilkonsumtion. (klimatsmart.se)
 • Kommuner, regioner och l nsstyrelser har en viktig roll i att bidra till en mer h llbar textilkonsumtion. (klimatsmart.se)
 • Det handlar om att f en inblick i de ekologiska sambanden och en kad kunskap om vikten av h llbar utveckling. (klimatsmart.se)
 • n\n\nMin blogg skiljer sig fr n andra bloggar inom mnet genom att jag p ett ppet och rligt s tt ber ttar om psykiska sv righeter utan att l sningen blir allt f r tung och ledsam. (zoomin.se)
 • Min blogg skiljer sig fr n andra bloggar inom mnet genom att jag p ett ppet och rligt s tt ber ttar om psykiska sv righeter utan att l sningen blir allt f r tung och ledsam. (zoomin.se)
 • Kvinnors psykiska oh lsa vad beror den p och vad g rs. (6miljonerklubben.com)
 • Hivaktuellt h rde f rut hemma p Statens folkh lsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. (textalk.com)
 • Endast h r p n tet. (textalk.com)
 • Det r i detta ursprungliga avtal d rf r endast slavar som f rbjudits att i sin tur h lla slavar. (lege.net)
 • och publiken gav en rad smakprov p m nniskors attityder, tillkortakommanden och p verkan under rubriken Det blir alltid som man t nkt sig. (kompetensgruppen.se)
 • H r kan man bekanta sig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste ren. (kulturfonden.fi)
 • n\n\n\nMammas d d kom v ldigt pl tsligt och helt utan f rvarning vilket f rsatte hela v r familj i chock och sorg som r v ldigt sv r att hantera. (zoomin.se)
 • jag kan inte komma p fem skivor eller fem b sta konserterna men under ren har jag uppskattat de mest fundamentala sakerna i livet som familj, h lsa och gl dje. (skruttmagazine.se)
 • De tidigaste minnena r fr n tiden d vi bodde p verv ningen av en villa, Sunnanv g 19, gd av en familj Larsson, intill speceriaff ren Solidar, p h rnet av Sunnanv g och Hyllie Kyrkov g. (rolfrasmusson.se)
 • Formella relationer uppr tth lls naturligtvis mellan framst ende indier och den brittiska regeringens mbetsm n, och m nga unga hinduer av de h gre kasterna s ndes till England f r att bli utbildade och l ra sig den styrande nationens s tt, vilket med tiden ledde till en korsning, en anglo-indisk kultur. (teosofiskakompaniet.net)
 • Om bara en timme g r v rt viktiga projekt Women in Red av stapeln p Oscarsteatern h r i Stockholm. (6miljonerklubben.com)
 • P m ndag r vi h r i Stockholm p Oscarsteatern. (6miljonerklubben.com)
 • Det som r kulturellt kristet ser vi inte, medan kulturella uttryck f r andra religioner ses som religiositet, s ger David Thurfjell, professor i religionsvetenskap p S dert rns h gskola i Stockholm. (adlibris.com)
 • D rf r r v rt medvetna attityder p verka dessa grundl ggande livsprocesser i oss - processer att uppr tth lla h lsa, sm lta, sl v rt hj rta, bygga skador och bek mpa infektioner. (dagenshoroskop.nu)
 • I det brittiska Indien fanns det liten eller ingen naturlig blandning av de tv folkslagen, indierna gl mde aldrig sin bundenhet under ett h rskande m nniskosl kte, och de vithyade regenterna uppr tth ll alltid sina exklusiva st llningar av politisk auktoritet. (teosofiskakompaniet.net)
 • Jag k nde en oerh rd stolthet p scenen i m ndags, och jag k nner den nu n r jag snart g r p scenen h r i Lule , idag torsdag. (6miljonerklubben.com)
 • Hennes j mn riga h xkompisar lockas g rna av fl rden och spektakul ra effekter, men Tiffany k nner i sig att det inte r det h xeri handlar om. (boksidan.net)
 • Samtidigt som n stan alla k nner till riskerna med UV-str lning, en tredjedel r till och med oroliga f r att drabbas av hudcancer, r det m nga som k nner sig h lsosammare n r de r bruna. (thailandkusten.com)
 • n\n\n\nJag f rs ker h lla en trivsam och positiv ton i livet trots att det r sv rt. (zoomin.se)
 • Det r utm rkt folkbildning, helt enkelt(SvD) En av rets mest intressanta b cker (Expressen)Ett stycke svensk religionshistoria av betydelse (Sydsvenskan) Faktasp ckat, v lskrivet och extremt underh llande (Aftonbladet)Vi firar kristna h gtider, gifter oss i kyrkan och n r livet blir tufft ber vi men vi kallar oss inte f r kristna. (adlibris.com)
 • De betalar ett h gt pris f r en kort stunds framg ng. (apg29.nu)
 • M nga f retag och organisationer har h rt av sig sedan 2005 och velat att jag skall komma och f rel sa. (sexisten.se)
 • Vi r en skola med h g kompetens hos personalen och bra resultat hos eleverna. (vakanser.se)
 • Att l sa den h r rapporten och fundera ver dess resultat kan var ett s tt att g ra detta. (whiplashinfo.se)
 • H r finner du viktig information om din h lsa och f rklaring till varf r ditt liv ser ut som det. (expo-davinci.eu)
 • Det h r r en fr ga vi s llan pratar om, och varf r skulle vi? (sexisten.se)
 • K rnkraften har visat med all nskad tydlighet att den inte alls har h llit vad den lovat. (rikareliv.info)
 • D r f r du tr ffa alla djuren: kor, grisar, h star, f r, h ns och katten. (lankskafferiet.org)
 • Det Charlie stod för var en varm humoristisk stämning med hög klass, så långt från dagens attityder man kan komma. (cbmagasinet.com)
 • Ta emot Jesus och bek nn med din mun h gt och tydligt att han r Herren och tro i ditt hj rta att Gud har uppv ckt honom fr n de d da. (apg29.nu)
 • Vi ser djur p s m nga s tt, s som den listiga r ven, styrka och mysteriet med den elefant, den k rleksfulla h ftighet en lejoninna med sina ungar, och n stan ovillkorlig hundarna lskar att ge oss, djuret i v r dr m kan uttrycka ett mycket brett spektrum av mening. (dagenshoroskop.nu)
 • Transport med h st och vagn var n stan lika vanligt som med lastbil. (rolfrasmusson.se)
 • Hon tycker det har h nt en hel del sedan hon sj lv gick i skolan. (textalk.com)
 • Karen, som har sv rt f r den m nskliga kommunikationen tycker m nniskornas spr k r f rvirrande. (legimus.se)
 • Det även också bero på omgivningens attityder exempelvis på äldreboendet, vad barn och bekanta tycker. (lustjakt.se)
 • Svaren p hur situationen ska l sas l mnas helt t tj nstem n som med stor press p ekonomiska besparingar svarar sv vande p fr gorna och l mnar b de oss, personalen samt medborgarna i fortsatt ovisshet. (svp-gavleborg.se)
 • Id n r att utg fr n individuella v rdf rlopp, v rdkedjor, samt att j mf ra ett f rv ntat utfall med ett eller tv t nkta referensalternativ - h r best case, middle case och worst case . (seeab.se)
 • Boken r skriven fr n f rfattarens perspektiv som l kare och forskare och visar hur vetenskapens framsteg pekar ut v gar mot empatisk, rationell behandling som alternativ till moraliserande attityder och v rdideologiska strider. (adlibris.com)
 • Den r detsamma som att politisk eller institutionell position best mmer vad som r R tt eller Fel i enlighet med H rskarens krav. (lege.net)
 • P grund av straffp f ljden och den sociala osynligheten var det sv rt f r homosexuella att finna en partner. (finnqueer.net)
 • H r presenteras dessutom ett antal l rdomar som intervjuerna har gett. (whiplashinfo.se)
 • Negativa k nslor eller attityder kan orsaka dessa "djur" r f r oss att misstr sta eller f rlora motivationen, och d rmed leda till depression eller sjukdom. (dagenshoroskop.nu)