• Ariès, som tillhörde Annales-skolan, har studerat mentalitetshistoria och idéhistoria beträffande attityder till bland annat kärleken, livet och döden. (wikipedia.org)
 • Att få växa och formas som team under en uppmuntrande ledning och samtidigt ständigt uppehålla sig kring meningsfulla etiska refektioner och diskussioner om livet och döden tror jag kan ta fram det bästa i en människa. (vk.se)
 • Om livet är starkt negativt för den enskilde, kommer döden som en befriare. (michaelpalsson.se)
 • För Livet och Döden är ett, de är olika sidor av samma mynt. (kattenochkvasten.se)
 • Döden är inte livets motsats, det är en förutsättning för livet. (kattenochkvasten.se)
 • För döden är trots allt en del av livet, inte något som ligger utanför. (kattenochkvasten.se)
 • Inte döden - den kommer när den kommer - men livet som orättvist. (tandlakartidningen.se)
 • Det känns så tävlingsinriktat nuförtiden :) Vi lär oss som unga att få affärsmässiga attityder till livet och dess rikedomar, vi tror att det 'lönar' sig att bevisa någon fel? (whoa.nu)
 • Turnerandet och livet levdes på högsta växel ända in i döden. (fredrikbengtsson.nu)
 • Döden är egentligen aktuell för oss hela livet på ett eller annat sätt. (wordpress.com)
 • Den okände målaren har på kyrkväggen skildrat en rad personer i högtidlig långdans mot döden. (ingmarbergman.se)
 • Homofobi avser negativa attityder, fientlighet och känslor mot homosexualitet, homosexuella, HBTQ-kultur och personer som identifierats eller antas vara homosexuella kvinnor och män, bisexuella eller transpersoner. (wikipedia.org)
 • Hur äldre personer skickats i döden under coronapandemin visar människosynen bakom " allas lika värde" . (juliacaesar.blog)
 • Undersökningen har utforskat allmänhetens kunskaper, attityder och värderingar till personer med fysiska funktionsnedsättningar. (ungarorelsehindrade.se)
 • I en del sammanhang betecknar homofobi både en enskild individs negativa attityder och samhällets generellt negativa attityder gentemot företeelserna. (wikipedia.org)
 • Forskarna har också funnit, att stress och negativa attityder kan leda till sjukdom. (ecf.se)
 • Vård av döende innebär för många sjuksköterskor en konfrontation med den egna döden. (esh.se)
 • Mina egna attityder har jag fått ifrågasätta och försöka förändra för att kunna bli trovärdig i min strävan att väcka andras medvetenhet om sin betydelse för medmänniskor. (vk.se)
 • Roverscouten identifierar och kan vid behov förändra sina egna attityder. (partio-ohjelma.fi)
 • Enligt transplantationslagen antas vi samtycka till att våra organ doneras efter döden, såvida vi inte har uttryckt en annan vilja. (ki.se)
 • Filmen visar därefter genom dokumentärfilmer, amatörfilmer, rekonstruktioner och spelade scener ett kluster av infallsvinklar på möjliga attityder och deras bevekelsegrunder. (alba.nu)
 • Den talar om döden som livets elementäraste beståndsdel och använder sagan som information om det jordiska kraftspelet. (svenskfilmdatabas.se)
 • Hur ska vi ställa oss till smärtlindring och ångestdämpning i livets slutskede när vi nu ser att kemiska nivåer efter döden hålls upp som bevis för en felaktig handläggning? (sjukhuslakaren.se)
 • Sådana attityder innebär endast dröjsmål under den progressiva färden mot uppnåendet av fulländning. (urantia.org)
 • Vad pratar man om när döden flåsar en i nacken? (blogspot.com)
 • Om döden ska bli ett naturligt samtalsämne behövs det nog att vi som barn får växa upp med vuxna som pratar öppet om döden. (wordpress.com)
 • Min översättning: Våldtäktskultur är en term som används inom kvinnoforskning och feminism, som beskriver en kultur där våldtäkt och annat sexuellt våld (oftast mot kvinnor) är vanligt och där rådande attityder, normer, praxis och media tolererar, normalisera, ursäktar,eller uppmuntrar sexualiserat våld. (blogspot.se)
 • 13. Personligheten kan överleva den fysiska döden med identiteten i behåll i den överlevande själen. (bigbluebook.org)
 • Det blir ett intressant samtal om vårdformer och hur vi hanterar döden. (blogspot.se)
 • Genom att fokusera på situationer, behov och intressen , som är mer objektivt givna än de attityder, känslor och önskningar som antropologi och psykologi intresserade sig för. (uu.se)
 • Jag är övertygad om att du själv kan känna igen dig i vissa situationer/attityder du möter av människor i din omgivning, som inte följer Jesus. (wordpress.com)
 • 1971 gav han ut boken Liv efter döden? (wikipedia.org)
 • I sitt förord säger Johannesson också mycket riktigt att boken tillägnas dem som har ett öppet sinne, kan tänka sig möjligheten att människan överlever döden och därför inte låser sig i ett redan förutbestämt tänkande. (newsvoice.se)
 • Dagens Tarot Döden symboliserar ett tydligt och ofrånkomligt behov av förändring, som det inte går inte att blunda för. (kattenochkvasten.se)
 • Ett exempel på en annan kontroversiell vårdåtgärd/behandling är administrering av höga doser av smärtlindrande läkemedel, som kan påskynda döden. (signum.se)
 • Det var en gest som väckte hopp, gav de två förstnämnda Nobels fredspris tillsammans med Shimon Peres och med det väckte raseri inom grupperingar i Israel, som placerade deras handlingar under beteckningen 'din rodef', något förkastligt som bör leda till döden. (alba.nu)
 • Att hjälpa patienten att möta döden blir då en stor del av omvårdnaden. (uppsatser.se)
 • En fördjupad och mer personlig kontakt mellan patienten och hans anhöriga och personalen skulle, menar utskottet, kunna innebära minskad oro och ångest inför döden. (lagen.nu)
 • Flertalet av de barnfilmer jag sett har uppvisat ett otroligt lallande, en serie von oben-attityder och tramsiga imitationer av den värld vi i vår fåkunnighet inbillar oss vara juniorernas. (svenskfilmdatabas.se)
 • Arbetet handlar om den emotionella intelligensens betydelse för den goda döden. (theseus.fi)
 • Dessutom underskattas professionens betydelse, vad den driver och vilka attityder den har. (blogspot.se)
 • Bengt Ekerot , Döden i filmversionen, spelade riddaren och Gunnar Björnstrand spelade väpnaren Jöns för första gången. (ingmarbergman.se)
 • Utifran dessa frageställningar genomfördes en kvantitativ studie om användningen av och attityder till könsspecifika och könsövergripande atletbenämningar i svenskan och tyskan. (uppsatser.se)
 • Filmen The Little Hours väver samman två av historierna och spelar upp dem år 1347 i Garfagnana i Toscana, men med helt modernt språkbruk och attityder. (blogspot.com)
 • Resultaten för patientkategorin: empati eller det empatiska förhållningssättet, attityder, vikten av att inkludera anhöriga, kommunikation, motsatsen till god vård samt utbild-ningen och organisatoriska faktorer. (theseus.fi)
 • Om känslor och kommunikation och vad vi kan lära oss om döden efter att ha kommit över den värsta sorgen efter någons bortgång. (wordpress.com)
 • Att översteprästen river sönder sina kläder utelämnas, likaså - som nämnts - slutsatsen att Jesus förtjänar döden. (blogg.se)