• Naturligt förekommer atropin oftast tillsammans med skopolamin i varierande proportioner. (wikipedia.org)
 • Bolmört innehåller tropanalkaloider, huvudsakligen L-hyoscyamin, men även atropin och skopolamin (en hallucinogen). (sva.se)
 • Serumet kan exempelvis framställas av atropin och skopolamin, som är gifter från familjen potatisväxter. (illvet.se)
 • Atropin och skopolamin fungerar som ett sanningsserum på så sätt att det blockerar signalsubstanser, vilket leder till att hjärnan blir trög. (illvet.se)
 • Spikklubbans verksamma substanser är (precis som hos de andra tre systrarna) skopolamin, hyoscyamin och atropin. (wordpress.com)
 • Växten innehåller flera hallucinogena ämnen som atropin, hyoscyamin och skopolamin. (landetkrokus.se)
 • Novichok -stridsmedlen togs fram av Sovjetunionen under 80-talet för att kunna gå runt både konventioner om förbud mot vissa kemiska preparat, samt att de inte skulle detekteras av västerländsk indikeringsutrustning, ta sig genom C-stridsmedelskydd och inte kunna behandlas med de vanliga atropin-baserade motgifterna 1. . (cornubot.se)
 • I vissa fall används ögondroppar med atropin istället för vanliga värktabletter. (apoteksverige.life)
 • Atropin Mylan tillhör en grupp av läkemedel som kallas för antikolinergika. (apoteket.se)
 • Tillhör gruppen antikolinergika med ex Atropin (atropa belladonna). (brainscape.com)
 • Atropin och mediciner som det kallas antikolinergika, parafil receptfritt göteborg . (apoteksverige.life)
 • Atropinsulfat, den aktiva substansen i Atropin Mylan, blockerar tillfälligt vissa nervändar. (apoteket.se)
 • Perifert blockerar atropin i låga doser muskarin, i höga doser också nikotinreceptorer med en curare-liknande verkan på skelettmuskulaturen. (sva.se)
 • Farmakologisk: Atropin → (Adrenalin) → Isoprenalin-infusion. (swesemjr.se)
 • Forveksling af atropin og adrenalin. (medicin.dk)
 • Behandling av nergift är med muskelavslappnande medel, främst atropin. (cornubot.se)
 • Atropin är racematet, en blandning av två spegelformer, av hyoscyamin - en alkaloid som kan framställas ur exempelvis potatisväxterna belladonna och bolmört. (wikipedia.org)
 • Problemet med atropin är att det har alltför många biverkningar för att det skulle vara aktuellt att börja behandla barn med medlet. (lakemedelsvarlden.se)
 • Atropin har även en viktig militär användning som motgift mot nervgas. (wikipedia.org)
 • I höga doser verkar atropin retande på hjärnan och framkallar hallucinationer, upprymdhet och raseri. (wikipedia.org)
 • Giftcentralen har en annan syn på saken: Spikklubba innehåller giftet Atropin . (wordpress.com)
 • Undvik körning eller farlig verksamhet tills du vet hur atropin och difenoxylat kommer att påverka dig. (medikament.se)
 • Dilaudid-atropin är ett bedövande och kramplösande kombinationspreparat av morfinderivatet hydromorfon och atropin. (wikipedia.org)
 • Den huvudsakliga effekten hos atropin beror på spegelformen L-hysocyamin. (wikipedia.org)
 • Effekten av atropin kan sitta i många dagar, till och med veckor, efter avslutad medicinering. (veterinaren.nu)
 • Under optometriutbildningen har vi blivit presenterade för olika behandlingsalternativ för att hämma myopiprogression, så kallad myopikontroll, och ett av dessa alternativ är behandling med atropin. (kea.dk)
 • Atropin kan brukes til behandling av. (videoexplorers.com)
 • Efter en kort stund får jag behandling med en droppe atropin. (n.nu)
 • Atropin (antikolinergt läkemedel) har hög affinitet för muskarina receptorer, där dess antagonistiska verkan gör att acetylkolin hindras att binda till receptorn. (farmakologi.nu)
 • Är patienten påverkad av sin långsamma hjärtrytm kan atropin 0,5 mg behöva injiceras i blodbanan. (doktorn.com)
 • Behandlingen omfattar avklädning/hudsanering, antidottillförsel med atropin och oxim, bensodiazepintillförsel samt intensivvårdsterapi. (giftinformation.se)
 • Atropin de första 2-3 dagarna för att vidga pupillen. (catlife.se)
 • Atropin förlamar tillfälligt pupillmuskulaturen med resultat att pupillen blir maximalt vidgad. (veterinaren.nu)
 • Håll atropin och difenoxylat där ett barn inte kan nå den. (medikament.se)