• Belladonna (Atropa bella-donna), är en flerårig, nästan buskliknande, potatisväxt naturligt förekommande i syd- och mellaneuropa, men påträffas sällsynt förvildad i Sverige. (wikipedia.org)
  • Atropa jäst bella-donna. (nseo-sw.men)
  • Tillhör gruppen antikolinergika med ex Atropin (atropa belladonna). (brainscape.com)
  • Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae. (amarasdance.com)
  • Linné gav växten namnet Atropa, vilket hänvisar till en av de tre ödesgudinnorna, Nattens döttrar, i den grekiska mytologin. (wikipedia.org)