• 2 Arytmi Män % Kvinnor % Sjuk sinusknuta** Inadekvat sinus takykardi Förmaksfladder Förmakstakykardi* Förmaksflimmer* Atrioventrikulär återkopplingstakykardi* AV nodal återkopplingstakykardi* AV block** Långt QT syndrom*** Takykardi från höger kammares utflödestrakt Brugadas syndrom Plötslig död Siffror är uppskattade från tre eller flera rapporter. (docplayer.se)