• Projektanslaget kommer också att användas till ett nytt instrument, AFM-IR, som kombinerar atomkraftmikroskopi med infraröd spektroskopi. (wallenberg.org)
  • I den följande huvuddelen av kursen diskuteras de experimentella mätmetoderna som står till hands, framförallt svepsondmikroskopi (sveptunnelmikroskopi STM, atomkraftmikroskopi AFM, magnetkraftmikroskopi MFM), spektroskopi (Augerelektronspektroskopi AES, röntgenfotoelektronspektroskopi XPS), diffraktion (lågenergielektrondiffraktion LEED, ytröntgendiffraktion SXRD) och mikroskopimetoder som baseras på XPS, LEED och SXRD. (lth.se)