• Precis som med alla metaller så ändrar sig järnets kristallina struktur på atomnivå beroende av temperatur och tryck. (kth.se)
 • Yamahas exklusiva A.R.E använder värme, fuktighet och atmosfäriskt tryck för att accelerera träets åldrande. (yamaha.com)
 • Informationen Mariner 2 sände tillbaka indikerade att Venus rotationshastighet mycket sakta minskar, att planeten har en tjock koldioxidatmosfär , samt hög temperatur och högt atmosfäriskt tryck vid ytan. (blogspot.com)
 • På detta djup blir dess temperatur upp mot 240 °C. Eftersom vattnet är under ett högt tryck i underjorden kokar det inte, men när det pumpas upp till ytan vid vanligt atmosfäriskt tryck förångas det direkt med hög energi. (my-travels.se)
 • Oberoende forskare har studerat solsystemets planeter och med hjälp av olika metoder kunnat beräkna planeternas temperatur, med och utan atmosfäriskt tryck. (friasidor.is)
 • I denna rätt ingår frihet att oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer av alla slag, i tal, i skrift och i tryck, i konstnärlig form eller genom annat valfritt uttrycksmedel. (hotpot.se)
 • Inbyggd atmosfärisk isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med sköljpump garanterar en konstant tryck och temperatur av 84°C. Active funktionen visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. (bureca.se)
 • Atmosfäriskt isolerad genomströmare i kombination med sköljpumpen för perfekt sköljresultat (vattentemperatur och tryck är alltid konstant under sköljprogrammen), oberoende av inkommande vattentrycket. (bureca.se)
 • Till den statiska delen, som förutsättes vara oberoende av volymströmmen, räknas skillnad i statiskt tryck och i nivå mellan systemets ränder. (pumpportalen.se)
 • Eftersom de flesta reaktionerna på jorden sker under atmosfäriskt tryck, det vill säga cirka 101,3 kPa, så är trycket konstant för dessa reaktioner. (wikipedia.org)
 • Med en yttemperatur på 470 grader och ett atmosfäriskt tryck som är cirka 90 gånger det på jorden, ungefär som att simma på 900 meters djup, räknas Venus som en av de mest ogästvänliga platserna i vårt solsystem. (feber.se)
 • Cirka 90% av NO X bränsle förbrännings processen är NO. NO bildas främst genom oxidation av atmosfäriskt kväve (N 2 ). (hielscher.com)
 • Förutom att den är uppfriskande kan du dra nytta av ett vitt, LED-atmosfäriskt ljus som kommer att fungera som ett nattljus eller kommer att ge en snygg stil till ditt hem. (husochhemma.se)
 • Särskilt tydligt blir detta i visuellt starka filmer och serier, så som Netflix-originalet Lost in Space där spektakulära landskap och varelser från en annan värld bäddas in i atmosfäriskt ljus. (orebroguiden.com)
 • Anledningen till att entalpi används, och inte energi, för att beräkna huruvida en reaktion är exoterm eller endoterm är för att vid konstant tryck så är entalpiskillnaden det samma som värmen som absorberas och släpps ut. (wikipedia.org)
 • Detta tros primärt vara en följd av det uppskattade momentana avgasmassflödet baserat på ett dynamiskt tryck och sekundärt en antaganen konstant kompressoreffekt, du verkar vara en hejare att hitta runt på nätet. (hagabion.nu)
 • Att koldioxid bara absorberar infraröd strålning inom vissa delar av spektrum som delvis överlappas av atmosfäriskt vatten och dessutom i stort sett är mättade. (klimathotet.com)
 • Eftersom andelen koldioxid då blir mindre i vattnet än i atmosfären sker ett flöde av koldioxid till havet, som fungerar som en sänka för atmosfäriskt koldioxid. (miljo-utveckling.se)
 • Energin till detta tryck kommer dock inte från ingenstans, utan ytterst från den inkommande solenergin, som driver hela processen. (klimathotet.com)
 • Dessutom beskriver systemkurvor den geodetisk uppfordringshöjden ofta kallad lyfthöjd eller statisk uppfordringshöjd samt i förekommande fall, skillnaden i tryck mellan tankar där trycket i någon av matningstankar eller mottagande tank avviker ifrån atmosfäriskt tryck. (pumpportalen.se)
 • Bengtsson säger att denna process medför "adiabatisk anpassning" i lägre luftlager, vilket jag tolkar som att energi överförs i form av ett ökat atmosfäriskt tryck. (klimathotet.com)
 • En kalori är alltså den energi som krävs för att öka temperaturen i 1 gram vatten från 14,5 ºC till 15,5 ºC vid atmosfäriskt tryck. (nutrilett.se)
 • Vid rumstemperatur och normalt atmosfäriskt tryck befinner sig järn i en fas som kallas "body-centered cubic" (BCC), vilket är en kristallarkitektur där atomerna är formade i en kubisk figur med åtta hörn och en mittpunkt. (kth.se)
 • Uppvärmningen av de lägre luftskikten sker alltså utan energiöverföring med strålning, vilket kallas adiabatisk energiöverföring, förmedlad av ett ökat tryck. (klimathotet.com)
 • Som om inte höga temperaturer och ett förkrossande tryck skulle vara tillräckligt illa så består regnet på Venus av svavelsyra. (nrm.se)
 • Anläggningen var dessutom skyddad mot BC-stridsmedel (biologiska och kemiska stridsmedel), tryckvåg från kärnladdningsexplosioner motsvarande 10 atö (atmosfäriskt övertryck), hade skydd mot EMP (elektromagnetisk puls) i ett skyddat rum, samt hade en skyddsklass motsvarande 20 atö. (fortifikationvast.se)
 • Utrustningen kan användas vid atmosfäriskt tryck och i vakuum, i smältugnar och installationer för gjuteriprocesser och icke-järnmetaller samt i processlinjer för varmförzinkning. (europages.se)