• Astat (også Astatin )er et sjældent forekommende radioaktivt grundstof med kemisk symbol At og atomnummer 85 i det periodiske system . (wikipedia.org)
 • Den totala massan av all astat som finns på jorden uppskattas till mellan några hundra milligram och 30 gram. (wikipedia.org)
 • det anslås, at jordskorpens totale indhold af astat til hver en tid er langt under et gram. (wikipedia.org)
 • Forskarteamet som först framställde astat bestod av Dale R. Corson, K. R. MacKenzie och Emilio Segré vid University of California, Berkeley. (wikipedia.org)
 • Corson, MacKenzie och Segré valde att ge namnet astat (som betyder "instabil") till det nya grundämnet, eftersom även de övriga halogenerna har namn som säger något om ämnets egenskaper. (wikipedia.org)
 • Efter att ha framställt astat undersökte Dale R. Corson dess egenskaper tillsammans med J. G. Hamilton. (wikipedia.org)
 • Anledningen till att man vill använda astat i vid behandling av cancer är att isotopen astat-211, till skillnad från jod-131 som idag används flitigt i sjukvården, kan utstråla ɑ-partiklar inom ett mycket begränsat område. (wikipedia.org)
 • Astat kan användas i behandlingen av äggstockscancer genom att den radioaktiva isotopen astat-211, som har en livslängd på sju timmar, kopplas till en antikropp som fäster på cancerceller. (gu.se)
 • När radionukliden Astat-211 kopplades till ett EGF-konjugat kunde man, i tumörceller i kultur, döda mellan 96 och 99, 98 procent av tumörcellerna. (mynewsdesk.com)
 • Hypotesen som hela bolagets vision bygger på är att när befintliga forskargrupper runt om i världen kan nås av produktionsmodulen kommer den kliniska forskningen av alfastrålande radionukliden astat kunna växa och fler kan ägna sig åt den. (it-halsa.se)
 • Eftersom astat är en halvmetall har den även likartade egenskaper med andra metaller, särskilt dess grannar polonium och vismut i periodiska systemet. (wikipedia.org)
 • Problemet med produktionen är att det vid syntes av astat-211 även kan bildas astat-210, vilket sedan sönderfaller i polonium-210 som har en halveringstid på 138,4 dagar. (wikipedia.org)
 • Bra kund tjäna och låga priser har antiophthalmic faktor jolly wide-screen vuxna äventyr spel gratis att höra, säger Michael Goldstein, en bräcklighet vd astat Ting, som hävdar att praktiskt taget i 200 000 abonnenter. (top5mobagames.stream)
 • Men nu har forskare vid Göteborgs universitet lyckats tillverka negativa joner av astat i partikelacceleratorn på laboratoriet i CERN och därmed kunnat studera ämnet mera i detalj. (gu.se)
 • Astat används i så kallad Targeted Alpha Therapy (TAT), där man behandlar cancerpatienter med alfa-partikelstrålande nukleider. (sciencefacultymagazine.se)
 • En nyligen publicerad studie i Nature Communications är den första att mäta elektronaffiniteten hos astat, något som är relevant för utvecklingen av targeted alpha therapy som är en lovande metod för behandling av cancer. (su.se)
 • Eftersom ämnet astat är så sällsynt har forskarna hittills vetat väldigt lite om dess kemiska egenskaper. (gu.se)
 • Produktionsprocessen av dessa läkemedel har hittills varit för komplicerad och den korta halveringstiden för astat 2011 ett stort hinder. (it-halsa.se)
 • På grund av att vägbara mängder astat inte har framställts är dock dess fullständiga kemiska och fysikaliska egenskaper ännu okända. (wikipedia.org)