• Blodinflöde till eller avflöde från höger kammare obstruerat av lungemboli, perikardtamponad, tryckpneumothorax eller hyperinflation av lungor vid t ex assisterad ventilation med höga tryck och svårt astmaanfall. (janusinfo.se)
  • För de patienter som återfår stabil hjärtfunktion och cirkulation men som är fortsatt medvetslösa är graden av hyp-oxisk/ischemisk hjärnskada avgörande för pro-gnosen . (lakartidningen.se)