• Det ger fenomen som nationalism och grad av assimilation nya dimensioner än de vi är vana vid från svensk debatt. (blogspot.com)
 • Sveriges bästa svensk är en humoristisk film som handlar om integration, assimilation och svenskhet. (populate.se)
 • Deras stolthet över sitt språk och sin kultur har dock förhindrat en kulturell assimilation. (svensktidskrift.se)
 • Sedan erövrandet 1763 har den katolska kyrkan skyddat Quebec mot kulturell assimilation och spelade en ledande roll i utvecklingen av sociala och kulturella institutioner i Quebec fram till den tysta revolutionen 1960. (wikitravel.org)
 • Idén om integration kan då problematiseras, i vilken grad assimilation kan, får, eller bör arbeta med att förändra identiteterna hos dem (vanligen ungdomarna) som ska integreras i syfte att motverka parallellsamhällen. (wikipedia.org)
 • Rayman har förstås rätt i att alla vettiga västerlänningar är för åtminstone en viss grad av assimilation - det finns absolut inget rimligt skäl att acceptera s.k. hedersvåld (t.ex. (wordpress.com)
 • Effekten av dess universalistiska strävanden blev den judiska kulturens tillbakagång och en hög grad av assimilation. (bgf.nu)
 • A multicultural and assimilation policy analysis on the Navajo Nation and cultural preservation. (uppsatser.se)
 • In this thesis the cultural preservation of the Navajo Nation is analyzed through a multicultural and assimilation framework. (uppsatser.se)
 • As an American on foreign soil, she addresses her own struggles and assimilation with humor, playful analogies and personal faith which transcend the cultural divide. (adlibris.com)
 • Drawing upon his research experience in Canada, the United States, South Africa, and Indonesia, Taylor examines the impact of assimilation and the policies of cultural diversity and multiculturalism on these groups.He offers surprising insights into the causes of group malaise and individual failure, and his conclusions are bound to be of significant interest to scholars, students, and researchers involved with intergroup dynamics and cultural diversity. (adlibris.com)
 • Integration eller assimilation? (timbro.se)
 • Han sa inte ett ord om integration eller assimilation. (vk.se)
 • Frågan om huruvida integration eller assimilation av invandrare är att föredra är ett återkommande tema i debatten om hur Sverige på bästa sätt skall hantera de utmaningar landet idag står inför. (blogspot.com)
 • Ett exempel på assimilation är den process som i växter, alger och fotoautotrofa bakterier omvandlar vatten och koldioxid till kemisk energi i form av socker med hjälp av solenergi (se fotosyntes). (wikipedia.org)
 • Det låter som en röst för assimilation, ett begrepp bara Sverigedemokraterna gillar, men den »idéskrift« som presenterades samtidigt med idéprogrammet och ska fördjupa det, tar avstånd från just det begreppet. (fokus.se)
 • I SvD den 30/1 skriver Sanna Rayman om det besmittade begreppet "assimilation", som anses rasistiskt därför att illa sedda partier som SD och Skånepartiet använder det som lösning på det "invandrarproblem" som de bygger sin politik på. (wordpress.com)
 • Tidningen heter Assimilation 2 och inkluderar både cybermen och borger. (startrekdb.se)
 • Adaptation eller assimilation - Har Försvarsmakten förmåga till framtida flexibilitet? (kkrva.se)
 • We therefore use the hermeneutical approach of Histoire croisée, which contains both elements of comparative analysis and transfer analysis and focuses on the assimilation and adaptation of entanglements, but does not neglect the fractions and differences between different levels. (arbark.se)
 • Assimilation - att en minoritet tvingas överge sin egen kultur - strider mot vår övertygelse om allas lika värde. (lo.se)
 • För att bryta segregationen måste integration återgå till assimilation, där nya medborgare välkomnas in i det svenska i stället för att förpassas till rollen 'invandrare', skriver Paula Bieler (SD). (svd.se)
 • Rent praktiskt innebär detta att Sverige inte har någon rätt att påtvinga utländska medborgare någon assimilation, men däremot att vi (åtminstone i denna bemärkelse) är i vår fulla rätt att neka den som förkastar svenska värderingar uppehållstillstånd. (blogspot.com)
 • Svenska politiker säger integration, men menar assimilation. (timbro.se)
 • Det heter assimilation in i den svenska naiva trygga idiotin. (tidningenbrand.se)
 • Sverige st r p randen till revolution, diskussionen om allm n r str tt r som skarpast, f rsta v rldskriget forts tter att rasa i Europa, spanska sjukan sk rdar tusentals offer och stora delar av svenska befolkningen sv lter. (boksidan.net)
 • Jag hittade nog mer av det här än jag förväntat mig, sa Susanne Wigorts Yngvesson, och pekade på partiprogrammets flitiga hänvisningar till "det svenska kulturarvet", och till en "gemensam nationell och kulturell identitet" som kräver assimilation av nyinflyttade för att inte nationen ska hamna i obalans. (varldenidag.se)
 • Vi f respr kar en integration utan assimilation av en minoritetsgrupp som v rnar om sin kulturella s rart och samtidigt vill fungera som en del av det svenska samh llet. (tidskrift.nu)
 • Inom borgerligheten återfinns i regel förespråkarna för integration bland människor som själva kallar sig liberala, medan förespråkarna för assimilation återfinns bland konservativa. (blogspot.com)
 • Ordet assimilation väcker hos mig både obehag och nyfikenhet. (blogspot.com)
 • instead, they gradually absorb much of the host culture, as assimilation theories suggest. (blogspot.com)
 • Cross fertilization of meteorological and hydrological competences will result in synergy effects on the development of data assimilation methods as well as the use of remote sensing satellite data in the respective modelling systems. (smhi.se)
 • There is a close collaboration between SMHI, MET Norway, NILU and Météo-France regarding EnKF developments for land data assimilation systems. (smhi.se)
 • Det går, enkelt uttryckt, inte att tvinga en laglydig men kulturellt avvikande person till assimilation med mindre än att man först gör stora ingrepp i såväl individens frihet som äganderätten. (blogspot.com)
 • Assimilation fungerar bättre än multikulturell politik. (fokus.se)
 • De kränkta" är ett verktyg för omyndigförklarande och assimilation eller uteslutning. (expressen.se)
 • Vid R:s återkomst till Sverige 1934 hade planer på ett sv institut i Rockefellerinstitutets anda börjat växa fram: ett experimentellt inriktat forskningslaboratorium med interagerande men ändå självständiga forskningsgrupper och med täta gemensamma vetenskapliga seminarier. (riksarkivet.se)
 • As much as Zionism promises to replace intermingling/assimilation with a newly-made framework of detachment and isolation, it is as well a promise to raise an enlightened humanist Jew who is entirely different from his Diaspora brother. (blogspot.com)
 • De har de utsatts för tvångssteriliseringar, omhändertaganden av barn och påtvingad assimilation. (levandehistoria.se)