• Aspergillus -antigen (galactomannan) från A. fumigatus, A. flavus eller A. niger kan påvisas med Platelia Aspergillus EIA-kit (BioRad) som har en känslighet på 1 ng/mL. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Precipiterande IgG antikroppar mot Aspergillus fumigatus, A. flavus , A. niger , A. nidulans eller A. terreus kan påvisas t.ex. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Hos fåglar är det framförallt svamparten A. fumigatus (bild 1) som orsakar aspergillos, men många andra arter, till exempel A. flavus, A. niger, A. nidulans och A. terreus kan förekomma. (sva.se)
  • Hos människa är A. fumigatus den vanligaste orsaken till aspergillusinfektion följt av A. flavus, A. terreus, A. niger och A. nidulans. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Aspergillus -svampar bildar ämnen som förlamar flimmerhåren, sänker kroppens immunförsvar och bryter ner vävnaderna. (sva.se)
  • För vuxna patienter med risk för invasiv Aspergillus -infektion har 97% sensitivitet och 91% specificitet rapporterats för analys i serum. (folkhalsomyndigheten.se)