• Nästan alla fall av allergisk astma och allergisk rinit orsakas av IgE-antikroppar. (docplayer.se)
  • Ickeallergisk astma och icke-allergisk rinit kan ha många olika orsaker. (docplayer.se)
  • Små barn med atopiskt eksem har ökad risk att utveckla allergisk astma under uppväxten. (docplayer.se)