• Samtidigt beskrev den österrikiska läkaren och forskaren Hans Asperger en annan form av autism som senare blev känd som Aspergers syndrom. (wikipedia.org)
 • På grund av att många människor med Asperger syndrom ofta utåt sett ser ut som alla andra, blir många missförstådda av omgivningen som felaktigt tror att personen är ouppfostrad eller lat. (joakimhammar.se)
 • Asperger syndrom innebär inte bara svårigheter, det är vanligt att personen kan ha styrkor och talanger utöver det vanliga. (joakimhammar.se)
 • Många som har Asperger syndrom har en otroligt hög intellektuell begåvning (dock inte alla). (joakimhammar.se)
 • Kända exempel som tros ha haft Asperger syndrom är Albert Einstein och Isaac Newton. (joakimhammar.se)
 • Vad är asperger syndrom? (autism.fi)
 • Asperger syndrom är en neurobiologisk störning i det centrala nervsystemet, som i dag betraktas som en variant av autism. (autism.fi)
 • Asperger syndrom beror inte på dålig uppfostran, vanvård, övergrepp eller bristande kärlek från föräldrarnas sida. (autism.fi)
 • Hans Aspergers arbete uppmärksammades i början 1980-talet av den engelska psykiatern Lorna Wing som myntade begreppet Asperger syndrom. (autism.fi)
 • Utseendemässigt skiljer sig inte personer med Asperger syndrom från andra människor. (autism.fi)
 • Många vuxna med Asperger syndrom har tidigt upplevt sig annorlunda och utanför den sociala gemenskapen. (autism.fi)
 • Asperger syndrom kan yttra sig mycket olika hos olika individer. (autism.fi)
 • Hur vanligt är Asperger syndrom? (autism.fi)
 • Man vet inte hur många som har Asperger syndrom, däremot är det kännt att minst fyra per tusen grundskolebarn har funktionshindret och att problemen för många, men inte alla, kvarstår under vuxenlivet. (autism.fi)
 • Asperger syndrom är vanligare hos pojkar än hos flickor. (autism.fi)
 • Många elever med Asperger syndrom har nytta av en förutsägbar skoldag med ett tydligt och individuellt schema, som även innehåller rastaktiviteter. (autism.fi)
 • Personer med Asperger syndrom har svårt med såväl stora som små förändringar. (autism.fi)
 • Det är bra om vuxna med Asperger syndrom genomgår en utredning och får en fastställd diagnos. (autism.fi)
 • Enligt normen i samhället betyder det att man inte är intresserad av att lyssna om man tittar bort, men många personer med Aspergers syndrom fungerar precis tvärtom. (aspiration.nu)
 • Diagnosen Aspergers syndrom har sedan 2015 tagits bort som separat diagnos ur diagnosmanualen DSM-5. (wikipedia.org)
 • Aspergers Syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder). (wikipedia.org)
 • Aspergers syndrom (ASD) är en omtvistad diagnos inom autismspektrum och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning enligt diagnossystemet ICD-10. (wikipedia.org)
 • I det amerikanska DSM-5, som utkom 2013, har Aspergers syndrom försvunnit som diagnos. (wikipedia.org)
 • Den ska ge dig vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. (kunskapsguiden.se)
 • Aspergers syndrom kan vara svårt att avgränsa från snarlika begrepp som autistiskt syndrom. (wikipedia.org)
 • I Sverige lanserade Christopher Gillberg begreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, där Aspergers syndrom ingick tillsammans med bland annat ADHD. (wikipedia.org)
 • Högfungerande autism och Aspergers syndrom har stora likheter och vissa använder de båda begreppen synonymt. (wikipedia.org)
 • Vissa personer med Aspergers syndrom eller autism kan uppleva sinnesintryck starkare än andra. (paulatilli.se)
 • Mitt namn är Joakim Hammar och jag föreläser om tvång, ångest och hur det är att leva med Aspergers syndrom ur ett inifrån perspektiv samtidigt som man skall vara den "duktiga killen" och ha höga prestationskrav, vilket ledde till att jag gick in i väggen och fick erfara en Psykos. (joakimhammar.se)
 • Barn som tänker annorlunda ​- barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd behandlar bland annat vad autismspektrumtillstånd är, förekomst, skydds- och riskfaktorer, upptäckt samt stöd och bemötande. (kunskapsguiden.se)
 • Atypisk autism är som Aspergers syndrom eller klassisk autism (se nedan) fast man inte uppfyller tillräckligt många diagnoskriterier för att få någon av dessa diagnoser. (mikpers.se)
 • Istället så har Aspergers syndrom alltid varit menat att beteckna ett autismspektrumtillstånd utan begåvningshandikapp, så de som kallas aspergare är normal- eller högbegåvade. (mikpers.se)
 • Det globala erkännandet av Hans Aspergers arbete blev dock försenat på grund av andra världskriget. (wikipedia.org)
 • En vanlig skoldag kan ta väldigt mycket energi av barn med Aspergers syndrom med alla intryck och krav, och därför orkar hen inte nödvändigtvis att hjälpa till hemma. (aspiration.nu)
 • Aspergers syndrom anses primärt ha genetisk och biologisk grund. (wikipedia.org)
 • Aspergers syndrom är fortfarande inkluderad i det internationella diagnossystem ICD-10. (wikipedia.org)
 • Aspergers syndrom kan vara svårt att avgränsa från snarlika begrepp som autistiskt syndrom. (wikipedia.org)
 • Ibland används termen högfungerande autism (HFA) avseende kombinationen autism (autistiskt syndrom) och hög begåvning. (wikipedia.org)
 • Under beteckningen AST samlas de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd. (hjarnfonden.se)
 • Kompletterar den kliniska bedömningen av autistiskt syndrom hos vuxna med normal eller hög begåvning. (expressen.se)
 • Användas vid utredning av autistiskt syndrom hos unga individer. (expressen.se)
 • Klassificerar barnet i kategorierna svårt, lindrigt, måttligt eller icke autistiskt syndrom. (expressen.se)
 • Inriktat på att identifiera barn med autistiska symtom av lindrig svårighetsgrad, typiska för högfungerande autistiskt syndrom och Aspergers syndrom. (expressen.se)
 • Autistiskt syndrom kallas även autism i barndomen. (kunskapsguiden.se)
 • De flesta med autistiskt syndrom har också en utvecklingsstörning, men inte alla. (kunskapsguiden.se)
 • Till skillnad från autistiskt syndrom har barn med Aspergers syndrom ingen markant försening eller avvikelse i den tidiga språkliga och kognitiva utvecklingen. (kunskapsguiden.se)
 • Atypisk autism eller genomgripande störning i utvecklingen är ett tillstånd där man har stora svårigheter med ömsesidig socialt samspel, men utan att uppfylla samtliga kriterier för autistiskt syndrom eller Aspergers syndrom. (kunskapsguiden.se)
 • Desintegrativ störning eller Hellers syndrom är ett mycket sällsynt tillstånd som innebär att ett barn efter 2-3 års ålder tappar förmågor och utvecklar ett autistiskt syndrom. (kunskapsguiden.se)
 • Begreppet autism spectrum disorder har i DSM-5 ersatt de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, desintegrativ störning hos barn och atypisk autism. (kunskapsguiden.se)
 • Barn med autistiskt syndrom har en försenad eller utebliven talutveckling, och ungefär hälften av barnen börjar aldrig prata. (kunskapsguiden.se)
 • De vanligaste formerna förutom Aspergers syndrom är autistiskt syndrom och autismliknande tillstånd. (ekero.se)
 • I Tv v rldar m ts - att leva med Aspergers syndrom delar Andreas ppet och rligt med sig av sina erfarenheter om hur det r att v xa upp, g i skolan och s ka arbete i en verklighet som inte alltid visar f rst else f r hans dolda funktionsneds ttning. (bokus.com)
 • Är du nyfiken på hur det är att leva med Aspergers syndrom? (stadsbiblioteket.nu)
 • Mitt namn är Joakim Hammar och jag föreläser om tvång, ångest och hur det är att leva med Aspergers syndrom ur ett inifrån perspektiv samtidigt som man skall vara den "duktiga killen" och ha höga prestationskrav, vilket ledde till att jag gick in i väggen och fick erfara en Psykos. (joakimhammar.se)
 • Jag är utbildad inom autism/NPF, men har också ett inifrånperspektiv som förälder och dotter, samt genom att själv leva med Aspergers syndrom och ADD. (imaginari.se)
 • Att hela tiden behöva prioritera sin energi är en del av att leva med Aspergers syndrom. (dagen.se)
 • De bjuder på sin vardag, sina drömmar och hur det kan vara att leva med Aspergers syndrom. (svt.se)
 • Min bok heter På ett annat sätt: mina erfarenheter av Aspergers syndrom - ett autismspektrumtillstånd. (vardagspuls.se)
 • Att ha Aspergers syndorm har sina sidor vilket Vikor redogör för utifrån sina egna erfarenheter. (fungerandemedier.se)
 • Kerstin Nyberg och sonen Daniel berättar om sina erfarenheter av diagnosen Aspergers syndrom. (morakommun.se)
 • B sta boken om Aspergers! (bokus.com)
 • Jag har l st kring 15-20 b cker om Aspergers syndrom, och kan utan tvekan s ga att detta r den b sta boken jag har hittat i mnet. (bokus.com)
 • Boken rymmer också många citat från människor med Aspergers syndrom, de som kanske bäst kan ge en inblick i livsvillkoren. (adlibris.com)
 • 2. "Jag läser boken "Flickor med Aspergers syndrom. (joelsgarden.se)
 • 3. "Boken Flickor med Aspergers är en bok som verkligen behövs. (joelsgarden.se)
 • Personer med Aspergers syndrom har svårt med det sociala samspelet. (doktorn.com)
 • DN skriver också förvånansvärt nyanserat om Aspergers syndrom. (adhd-npf.com)
 • Om Aspergers syndrom har ett lättillgängligt språk och är pedagogisk och överskådlig genom att kapitlen ansluter till centrala kriterier och symtom. (adlibris.com)
 • Aspergers syndrom är en av diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar autism, atypisk autism och desintegrativ störning. (autism.se)
 • När jag föreläser i skolor, är det många lärare som frågar mig hur man kan motivera barn med Aspergers syndrom och autism i skolan att lära sig nya skolämnen som de inte är intresserade av. (aspiration.nu)
 • Skolan och Aspergers syndrom. (skolverket.se)
 • 2). Vilken bild av Aspergers syndrom ger personer som själva har den diagnosen?Kognitionspsykologiska och biologiska perspektiv på syndromet är de tydligaste teoretiska strömningar som framkommer i den del av uppsatsen som behandlar forskningslitteraturen. (mimersbrunn.se)
 • Fyll i formuläret för att få mer information om Aspergers syndrom ur två perspektiv, direkt från arrangören. (utbildning.se)
 • Bli den första att recensera Aspergers syndrom ur två perspektiv! (utbildning.se)
 • Som jag förstår det lider människor med Aspergers syndrom av en påtaglig "här och nu"-problematik vilket resulterar i svårigheter vad gäller ett övergripande perspektiv. (wordpress.com)
 • Autismspektrumet omfattar autism , Aspergers syndrom, atypisk autism, Retts syndrom , desintegrativ störning i barndomen och autismliknande tillstånd. (medibas.se)
 • Diagnoskriterierna är samlade i så kallade diagnosmanualer och där beskrivs vilka beteenden eller svårigheter en person ska ha för att diagnosen Aspergers syndrom ska ställas. (autism.se)
 • Hur möter skolorna barn som har Aspergers syndrom eller liknande svårigheter? (skolverket.se)
 • Så kan det vara för ett barn som har Aspergers syndrom. (habilitering.nu)
 • Om man misstänker att ens barn har Aspergers syndrom kan man vända sig till barnavårdscentralen eller en läkare som i sin tur kan skicka remiss till BUP. (doktorn.com)
 • Den första sak att påpeka är att hittills har ingen egentligen diagnostiserat honom som lider av Aspergers syndrom. (osapen.eu)
 • De flesta människor som har Aspergers syndrom, har specialintressen som de är riktigt duktiga på. (doktorn.com)
 • 1. Vissa barn med Aspergers syndrom har specialintressen. (aspiration.nu)
 • Den som har Aspergers syndrom har svårigheter vid socialt samspel och funktionsnedsättningen innebär begränsade beteenden, aktiviteter och intressen. (hjarnfonden.se)
 • Den som har Aspergers syndrom har svårigheter vid socialt samspel. (hjarnfonden.se)
 • Gillberg och Gillbergs kriterier bygger på en genomgång av Hans Aspergers fallbeskrivningar från 1944. (habilitering.se)