• Analys av det lysosomala enzymet aspartylglukosaminidas används vid diagnostik av aspartylglukosaminuri (AGU, OMIM#208400). (sahlgrenska.se)
  • Avvikande mönster av sura oligosackarider förekommer vid sialidos, galaktosialidos, aspartylglukosaminuri (AGU), Mb Schindler/Kanzaki samt Mb Salla. (vgregion.se)