• Men hur är det med aspartam, sukralos och acesulfam-K då, de går ju rakt genom kroppen? (martinajohansson.se)
 • Konstgjorda sötningsmedel som tex aspartam och sukralos ökar risken för ohälsa, vilket den oberoende hälsorörelsen känt till i decennier. (newsvoice.se)
 • När vi äter sötningsmedel som aspartam eller sukralos uppstår nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden. (newsvoice.se)
 • De allra vanligaste sötningsmedlena i lightprodukter är aspartam, sukralos och acelsulfam K. De är kalorifria och enligt alla källor ger de ingen påverkan på blodsockernivåerna. (martinajohansson.se)
 • 2) Aspartam orsakar inte blodsocker betydligt högre för diabetiker. (futureperfume.com)
 • I sin bedömning kom EFSA till att det utgående från undersökningen inte förelåg något behov att ändra mängden godtagbart dagligt intag (SDI-värdet) av aspartam som fastställts i tidigare säkerhetsbedömningar och som är 40 mg/kg kroppsvikt. (evira.fi)
 • Undersökningen ansågs inte heller ha fört fram något sådant vetenskapligt bevis, som skulle motivera en omprövning av användningen av aspartam i livsmedel. (evira.fi)
 • Maltodextrin, sorbitol, fruktos, artificiell arom, stabiliseringsmedel, färgämne, aspartam och emulgeringsmedel är några av den sockerfria yoghurtglassens ingredienser och de förknippas väl inte direkt med hälsosam mat. (wordpress.com)
 • Nedan finner du en lång artikel om det giftiga sötningsmedlet Aspartam som bland annat presenterad i tidningen Ecologist. (fantasticline.se)
 • Det är ju inte 100% säkert att Coca-cola light med sucralose kommer att ersätta Coca-cola light med aspartam i Sverige, men allt tyder på det. (fulcola.com)
 • Olika undersökningar har hittat samband mellan aspartam och olika former av cancer, och nervskador i hjärnan. (nyttigt.eu)
 • Förutom att aspartam är kopplat till flera olika former av cancer och anfall är det också mycket intressant hur aspartam godkänndes och introducerades på den fria marknaden trots att forskare [vars egentliga uppgift är att skydda oss] visste om riskerna men valde att manipulera data och bortse från bieffekterna. (halsasomlivsstil.com)
 • Livsmedelsverket anser alltjämt att aspartam från fyra liter läsk per dag är säkert för en person på 60 kg, och ser för övrigt inga risker med sötningsmedel. (blogspot.com)
 • Många hävdar att aspartam är en kemisk konstgjord produkt. (kostdoktorn.se)
 • Detta är viktigt då du normalt kan känna av om en produkt är sötad med aspartam och om du då tror att du kommer få negativa symptom från aspartam så kommer du troligen också att få det, även om det är ren inbillning. (traningslara.se)
 • Även denna produkt är precis som den ovanstående fri från sötningsmedlet aspartam. (viktexpert.se)
 • Slanka Deli Diet är Sveriges första VLCD (Very Low Calorie Diet) produkt utan aspartam, gluten och sojamjöl. (eniro.se)
 • Detta proteinpulver är fritt från aspartam och innehåller mycket vassleprotein. (viktexpert.se)
 • Personer med den ärftliga sjukdomen fenylketonuri (PKU) kan inte bryta ner fenylalanin, och måste därför undvika att konsumera aspartam, men även naturliga livsmedel som innehåller fenylalanin. (wikipedia.org)
 • Skulle däremot aldrig konsumera aspartam regelbundet. (kostdoktorn.se)
 • endast ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att drycker sötade med aspartam, i jämförelse med drycker ej sötade med aspartam leder till en viktminskning hos personer med fetma. (wikipedia.org)
 • Forskarna fick ta i 48 personer som själva uppgav att de var känsliga för aspartam. (traningslara.se)
 • Aspartam är en fenylalaninkälla som kan vara skadligt för personer med fenylketonuri. (apoteket.se)
 • Slutligen tar artikeln upp riskerna med substansen, vad Aspartam bryts ned till i kroppen. (fantasticline.se)
 • Metanol frigörs i kroppen när aspartam värms upp till över 30 grader. (pearltrees.com)
 • O ro och diskussion har också föranletts av det faktum att aspartam i kroppen delvis metaboliseras till det mycket giftiga ämnet metanol. (blogspot.com)
 • Här kommer ett sista inlägg om Aspartam och de kända biverkningar som rapporteras sedan 1984, ett år efter att den godkänts som livsmedelstillsats. (bloggplatsen.se)
 • Den amerikanska motsvarigheten, Food & Drug Administration, listar 92 inrapporterade biverkningar av aspartam - vanligast är huvudvärk, yrsel och illamående. (blogspot.com)
 • Socialstyrelsen bedömde att aspartam var helt säkert i sin rapport, Kost vid diabetes, skriver SvD:s träningskrönikör Jacob Gudiol. (svd.se)
 • När man läser på sidan om myter för aspartam får man veta att aspartam inte kan ge folk AIDS. (ninjus.net)
 • Bättre folk kör på aspartam. (dietdoctor.com)
 • Nu har ett italienskt forskningscenter publicerat resultatet av nya undersökningar som pekar på att aspartam kan leda till cancer i lungorna och levern. (nyttigt.eu)
 • Tillförsel av energi gör att kroppens påslag så småningom stannar av, men aspartam innehåller ingen energi, så signalen fortsätter och hungern kvarstår tills man äter mer. (blogspot.com)
 • Men vafan det är ju så roligt att dricka koffein och aspartam med er! (stagram.com)
 • Aspartam introducerades i livsmedelsindustrin år 1981 i USA. (wikipedia.org)
 • Gränsvärdena är satta så att den tillåtna mängden aspartam och acesulfamkalium inte överskrids. (wikipedia.org)
 • Trots den kunskap vi har om aspartam rekommenderas även barn att använda lightprodukter, till exempel läsk, godis och tandkräm sötad med aspartam, som smakar godis. (mittnyaliv.se)
 • Livsmedelsverket har därför inga speciella rekommendationer vad gäller konsumtion av aspartam. (wikipedia.org)