• Fri asparagin i sin tur är relaterad till totalhalten fria aminosyror, som i sin tur verkar påverkas av odlingsomständigheterna, bland annat gödslingen. (lantbruksforskning.se)
 • De största förhoppningarna ställs till ett samband med fria aminosyror eftersom förmågan att till akrylamidbildning är starkt relaterad till halten asparagin i spannmål och asparagin ingår i gruppen kemiska föreningar som bestäms med metoder för fria aminosyror. (lantbruksforskning.se)
 • Andra faktorer som påverkar bildandet är pH, andra aminosyror än asparagin, protein samt andra sockerarter, berättar Sune Eriksson, forsknings- och utvecklingschef på Lantmännenägda Analycen Nordic AB i Lidköping. (lantmannen.se)
 • Utöver de nio essentiella och de sex halvessentiella har vi dessa sex (kallade icke-essentiella aminosyror): Alanin, Asparaginsyra, Asparagin, Glutaminsyra, Serin, Selenocystein. (halsobloggen.com)
 • Den har även ingredienser, såsom tallbarksextrakt och arginin asparagin, för att hjälpa till att höja produktionen av kväveoxid (NO), vilket leder till ökad blodcirkulation och syretillförsel till musklerna. (wiggle.se)
 • Både Asparagin, Leucin, Valin samt Isoleucin har liknande funktion. (angelicashop.se)
 • Dessutom innehåller den stärkelse, socker och ca 2 % asparagin. (wikipedia.org)
 • Fri asparagin och reducerande socker förekommer naturligt i många livsmedelsråvaror, bland annat i potatis och cerealier. (livsmedelsforetagen.se)
 • Samma reaktion ger också upphov till akrylamiden som framförallt bildas från socker och aminosyran asparagin. (cancerochallergifonden.se)
 • Glycin samt Asparagin tillför funktion till människans centrala nervsystem. (angelicashop.se)
 • Och visste du att sparris innehåller aminosyrorna asparagin och glutation! (vavawoom.com)
 • Asparagin är en aminosyra, det vill säga de byggstenar som kroppen använder sig av för att bilda proteiner. (smp.se)
 • Kroppen kan på egen hand tillverka DAA från den icke essentiella aminosyran L-asparagin men ett utökat intag av just denna aminosyra i D-form har visat sig ge förutsättningar att maximera de anabola parametrar som påverkar din förmåga att bygga muskelmassa. (fitnessworld.cc)
 • Asparagin: Asparagin är en aminosyra som fungerar som excitatorisk transmittor som visat sig höja nivåerna av tillväxthormon i blodet, möjligen genom att. (web-apotek-sverige.life)
 • Asparagin-kopplad (N-länkade) protein glykosylering är en av de mest förekommande typer av posttranslationell modifiering, som förekommer i alla områden av livet. (svenskepiller.com)
 • Akrylamid bildas främst från aminosyran asparagin och reducerande sockerarter, som t ex fruktos och glukos. (lantbruksforskning.se)
 • Asparagin och reducerande sockerarter är naturliga komponenter i våra livsmedel, och arbeten att hitta sätt att hålla halterna låga pågår på många industrier, myndigheter och forskningsinstitut världen över. (lantbruksforskning.se)
 • Asparagin er en av de 20 aminosyrene i proteiner . (snl.no)
 • När forskarna därefter analyserade uppgifter från bröstcancerpatienter, visade det sig att ju bättre förmåga tumören hade att bilda asparagin, desto större var risken att tumören hade gett upphov till metastaser. (smp.se)
 • När tillgången på asparagin minskade, såg vi liten påverkan på den primära tumören, men tumörcellernas förmåga att bilda metastaser reducerades", säger artikelns huvudförfattare, professor Greg Hannon, i ett pressmeddelande. (smp.se)
 • Halten av asparagin i råg korrelerade väl mot förmågan att bilda akrylamid vid upphettning av rågmjöl. (lantbruksforskning.se)
 • Vi har i vårt försök under svenska odlingsförhållanden undersökt detta samband och sett att potentialen att bilda akrylamid var starkt relaterad till halten fri asparagin. (lantbruksforskning.se)
 • Den innehåller ämnet asparagin vilket stimulerar urinproduktionen . (stegforhalsa.se)
 • Asparagin stimulerar njurarna vilket gör att sparrisen har en renande effekt. (vavawoom.com)
 • De innehåller även asparagin som ska ha en viss renande detoxeffekt för kroppen. (dietdoctor.com)
 • Med potatis som modell har försök gjorts som visat att de viktigaste faktorerna som påverkar bildningen, förutom temperatur och tid, är närvaro av sockerarten fruktos samt aminosyran asparagin. (lantmannen.se)
 • Akrylamid är ett ämne, som bildas vid en maillard-reaktio n mellan aminosyran asparagin och stärkelse. (mittnyaliv.se)
 • Asparagin (förkortas Asn eller N) är en kemisk förening med summaformeln C4H8N2O3. (wikipedia.org)